مواد بی حسی  تعداد محصولات این گروه: 4

 •       این محصول فقط با ارسال تصویر کارت نظام پزشکی یا پروانه مطب به شماره تلگرام 09105365912 ارسال می گردد، در غیر این صورت سفارش به طور خودکار لغو خواهد شد.    تعداد در بسته: 50 کارتریج حجم هر کارتریج: 1.7 میلی لیتر      * ضمانت تاریخ مصرف    
  73,800 تومان
  نا موجود
  خرید‌
 • این محصول فقط با ارسال تصویر کارت نظام پزشکی یا پروانه مطب به شماره تلگرام 09105365912 ارسال می گردد، در غیر این صورت سفارش به طور خودکار لغو خواهد شد.      * ضمانت تاریخ مصرف      
  21,500 تومان
  ۲۹/۶ میلی لیتری
 • شرکت:‌ داروسازی خوارزمیکشور: ایران   این محصول فقط با ارسال تصویر کارت نظام پزشکی یا پروانه مطب به شماره تلگرام 09105365912 ارسال می گردد، در غیر این صورت سفارش به طور خودکار لغو خواهد شد.       * ضمانت تاریخ مصرف  
  11,000 تومان
  موجود
 •     این محصول فقط با ارائه کارت نظام پزشکی ارسال می گردد، در غیر این صورت سفارش به طور خودکار لغو خواهد شد.   بسته بندی: هر بسته 50 کارتریج حجم هر کارتریج: 1.7 میلی لیتر      * ضمانت تاریخ مصرف    
  نا موجود
  خرید‌