تجهیزات استریلیزاسیون تعداد محصولات این گروه: 47


 •       3 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش شرکت ایفا فراز آوینا    
  25,700,000 تومان
  تحویل یک ماهه

 •       2 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش شرکت ایفا فراز آوینا    
  27,400,000 تومان
  ساخت ایران
  ثبت سفارش

 • 3,270,000 تومان
  ساخت ایران
  ثبت سفارش

 •    2 سال وارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش شرکت آروند فن پارس     
  تحویل 45 روز کاری
  ثبت سفارش

 •  2 سال وارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش شرکت آروند فن پارس
  2,561,500 تومان
  ساخت ایتالیا
  ثبت سفارش

 •          12 ماه وارانتی و خدمات پس از فروش شرکت بین المللی راسم
  27,468,000 تومان
  28 لیتری
  ثبت سفارش

 •    24 ماه گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش شرکت بین المللی راسم     
  ساخت ایتالیا
  ثبت سفارش

 • 1 نظر
  ساخت اتریش
  ثبت سفارش

 •    24 ماه گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش شرکت بین المللی راسم     
  ساخت ایتالیا
  ثبت سفارش

 •    24 ماه گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش شرکت بین المللی راسم     
  ساخت ایتالیا
  ثبت سفارش

 •    2 سال وارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش شرکت آروند فن پارس     
  تحویل 45 روز کاری
  ثبت سفارش

 •    2 سال وارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش شرکت آروند فن پارس     
  ساخت ایتالیا
  ثبت سفارش

 •       2 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش شرکت ایفا فراز آوینا    
  24,800,000 تومان
  ساخت ایران
  ثبت سفارش

 •    3 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش شرکت نوید طب آپادانا     
  ساخت ایتالیا
  ثبت سفارش

 •    3 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش شرکت نوید طب آپادانا     
  ساخت ایتالیا
  ثبت سفارش

 •    3 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش شرکت نوید طب آپادانا
  ساخت ایتالیا
  ثبت سفارش

 •    3 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش شرکت نوید طب آپادانا     
  ساخت ایتالیا
  ثبت سفارش

 •    - مدل: باتری       12 ماه گارانتی داده گستران دنا     فیلم معرفی و نحوه کار با دستگاه نیدلایزر     
  250,000 تومان
  ساخت ایران
  ثبت سفارش

 •        12 ماه گارانتی دوستکام و خدمات پس از فروش
  15,468,000 تومان
  موجود

 •    2 سال وارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش شرکت آروند فن پارس     
  ساخت ایتالیا
  ثبت سفارش

 •             12 ماه گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش شیک طب پرشیا   
  ساخت چین
  ثبت سفارش

 •             12 ماه گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش شیک طب پرشیا   
  ساخت چین
  ثبت سفارش

 •             12 ماه گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش شیک طب پرشیا   
  ساخت چین
  ثبت سفارش

 • - تک درب- چمبر 60 سانتی متری     12 ماه گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش بهار آردین
  ساخت آلمان
  درخواست اطلاعات