تجهیزات استریلیزاسیون  تعداد محصولات این گروه: 25


 • 1,308,000 تومان
  موجود
  ثبت سفارش

 •          12 ماه گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش دوان تک طب                                         
  8,200,000 تومان
  5.71 لیتری
  ثبت سفارش

 •             12 ماه گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش آروند فن پارس   
  790,000 تومان
  موجود
  ثبت سفارش

 •  3 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش شرکت نوید طب آپادانا          قیمت با احتساب 9% ارزش افزوده می باشد.     
  23,980,000 تومان
  موجود
  ثبت سفارش

 •    2 سال وارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش شرکت آروند فن پارس          قیمت با احتساب 9% ارزش افزوده می باشد.     
  17,440,000 تومان
  موجود
  ثبت سفارش

 •          12 ماه وارانتی و خدمات پس از فروش شرکت بین المللی راسم                                 
  16,241,000 تومان
  28 لیتری
  ثبت سفارش

 •    قیمت درج شده با 9% ارزش افزوده می باشد.     
  2,507,000 تومان
  1 نظر
  موجود

 •        5 سال ضمانت و 10 سال خدمات پس از فروش شرکت شیک طب پرشیا          قیمت بدون احتساب 9% ارزش افزوده می باشد.     
  15,900,000 تومان
  نا موجود
  ثبت سفارش
  خرید‌ آنلاین

 • 926,500 تومان
  نا موجود
  ثبت سفارش
  خرید‌ آنلاین

 •       2 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش شرکت فرازمهر        
  10,800,000 تومان
  موجود
  ثبت سفارش

 •  3 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش شرکت نوید طب آپادانا          قیمت با احتساب 9% ارزش افزوده می باشد.     
  19,620,000 تومان
  موجود
  ثبت سفارش

 •          12 ماه گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش فیروز طب زمان                                 
  1,050,000 تومان
  5 لیتری
  ثبت سفارش

 •    2 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش شرکت بین المللی راسم          قیمت با احتساب 9% ارزش افزوده می باشد.     
  20,165,000 تومان
  موجود
  ثبت سفارش

 •          12 ماه گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش فیروز طب زمان                                 
  750,000 تومان
  2.5 لیتری
  ثبت سفارش

 •          5 سال ضمانت و 10 سال خدمات پس از فروش شرکت شیک طب پرشیا          قیمت بدون احتساب 9% ارزش افزوده می باشد.     
  15,400,000 تومان
  نا موجود
  ثبت سفارش
  خرید‌ آنلاین

 •          12 ماه گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش دوان تک طب                                         
  8,400,000 تومان
  9.5 لیتری
  ثبت سفارش

 •       2 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش شرکت فرازمهر        
  11,100,000 تومان
  موجود
  ثبت سفارش

 •       12 ماه گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش دوان تک طب                                         
  14,000,000 تومان
  20.8 لیتری
  ثبت سفارش

 •    2 سال وارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش شرکت آروند فن پارس          قیمت با احتساب 9% ارزش افزوده می باشد.     
  19,075,000 تومان
  تحویل سه ماهه

 •    2 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش شرکت بین المللی راسم          قیمت با احتساب 9% ارزش افزوده می باشد.     
  19,075,000 تومان
  موجود
  ثبت سفارش

 •  3 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش شرکت نوید طب آپادانا          قیمت با احتساب 9% ارزش افزوده می باشد.     
  21,800,000 تومان
  موجود
  ثبت سفارش

 •  3 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش شرکت نوید طب آپادانا          قیمت با احتساب 9% ارزش افزوده می باشد.     
  21,800,000 تومان
  موجود
  ثبت سفارش

 •    2 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش شرکت بین المللی راسم          قیمت با احتساب 9% ارزش افزوده می باشد.     
  21,255,000 تومان
  موجود
  ثبت سفارش

 •    2 سال وارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش شرکت آروند فن پارس          قیمت با احتساب 9% ارزش افزوده می باشد.     
  23,435,000 تومان
  موجود
  ثبت سفارش