تجهیزات استریلیزاسیون تعداد محصولات این گروه: 32


 •    قیمت درج شده با 9% ارزش افزوده می باشد.
  1,417,000 تومان
  موجود
  ثبت سفارش

 •    2 سال وارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش شرکت آروند فن پارس          قیمت با احتساب 9% ارزش افزوده می باشد.     
  19,914,300 تومان
  موجود
  ثبت سفارش

 • 1,351,600 تومان
  موجود
  ثبت سفارش

 •          12 ماه وارانتی و خدمات پس از فروش شرکت بین المللی راسم   قیمت با احتساب 9% ارزش افزوده می باشد.                                 
  19,402,000 تومان
  موجود
  ثبت سفارش

 •    قیمت درج شده با 9% ارزش افزوده می باشد.     
  3,259,100 تومان
  1 نظر
  موجود
  ثبت سفارش

 •        5 سال ضمانت و 10 سال خدمات پس از فروش شرکت شیک طب پرشیا              
  19,500,000 تومان
  نا موجود
  ثبت سفارش
  خرید‌ آنلاین

 •    2 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش شرکت بین المللی راسم          قیمت با احتساب 9% ارزش افزوده می باشد.     
  23,653,000 تومان
  موجود
  ثبت سفارش

 • 926,500 تومان
  نا موجود
  ثبت سفارش
  خرید‌ آنلاین

 •          12 ماه گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش دوان تک طب  
  7,100,000 تومان
  5.71 لیتری
  ثبت سفارش

 •     * واردات این محصول در حال حاضر متوقف شده است *             12 ماه گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش فیروز طب زمان   
  790,000 تومان
  نا موجود
  ثبت سفارش
  خرید‌ آنلاین

 •          5 سال ضمانت و 10 سال خدمات پس از فروش شرکت شیک طب پرشیا              
  19,000,000 تومان
  موجود

 •    2 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش شرکت بین المللی راسم          قیمت با احتساب 9% ارزش افزوده می باشد.     
  24,852,000 تومان
  موجود
  ثبت سفارش

 •    2 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش شرکت بین المللی راسم          قیمت با احتساب 9% ارزش افزوده می باشد.     
  26,051,000 تومان
  موجود
  ثبت سفارش

 •    2 سال وارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش شرکت آروند فن پارس          قیمت با احتساب 9% ارزش افزوده می باشد.     
  21,745,500 تومان
  موجود
  ثبت سفارش

 •    2 سال وارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش شرکت آروند فن پارس          قیمت با احتساب 9% ارزش افزوده می باشد.     
  26,465,200 تومان
  موجود
  ثبت سفارش

 •       2 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش شرکت فرازمهر         قیمت با احتساب 9% ارزش افزوده می باشد.    
  12,099,000 تومان
  موجود
  ثبت سفارش

 •       2 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش شرکت فرازمهر         قیمت با احتساب 9% ارزش افزوده می باشد.    
  13,800,000 تومان
  موجود
  ثبت سفارش

 •    3 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش شرکت نوید طب آپادانا          قیمت با احتساب 9% ارزش افزوده می باشد.     
  23,980,000 تومان
  موجود
  ثبت سفارش

 •    3 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش شرکت نوید طب آپادانا          قیمت با احتساب 9% ارزش افزوده می باشد.     
  26,160,000 تومان
  موجود
  ثبت سفارش

 •    3 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش شرکت نوید طب آپادانا          قیمت با احتساب 9% ارزش افزوده می باشد.     
  28,340,000 تومان
  موجود
  ثبت سفارش

 •    3 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش شرکت نوید طب آپادانا          قیمت با احتساب 9% ارزش افزوده می باشد.     
  26,160,000 تومان
  موجود
  ثبت سفارش

 •    - مدل: برقی       12 ماه گارانتی داده گستران دنا    فیلم معرفی و نحوه کار با دستگاه نیدلایزر     
  200,000 تومان
  موجود

 •     * واردات این محصول در حال حاضر متوقف شده است *            12 ماه گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش فیروز طب زمان                                 
  1,050,000 تومان
  نا موجود
  ثبت سفارش
  خرید‌ آنلاین

 •     * واردات این محصول در حال حاضر متوقف شده است *            12 ماه گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش فیروز طب زمان                                 
  750,000 تومان
  نا موجود
  ثبت سفارش
  خرید‌ آنلاین