تجهیزات استریلیزاسیون تعداد محصولات این گروه: 35


 •          12 ماه گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش دوان تک طب  
  7,739,000 تومان
  5.71 لیتری
  ثبت سفارش

 •       2 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش شرکت فرازمهر    
  14,100,000 تومان
  موجود
  ثبت سفارش

 •       2 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش شرکت فرازمهر    
  13,800,000 تومان
  موجود
  ثبت سفارش

 • 1,417,000 تومان
  موجود
  ثبت سفارش

 •    2 سال وارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش شرکت آروند فن پارس     
  22,704,700 تومان
  موجود
  ثبت سفارش

 • 1,515,100 تومان
  موجود
  ثبت سفارش

 •          12 ماه وارانتی و خدمات پس از فروش شرکت بین المللی راسم
  19,402,000 تومان
  28 لیتری
  ثبت سفارش

 •       
  3,411,700 تومان
  1 نظر
  موجود
  ثبت سفارش

 •        5 سال ضمانت و 10 سال خدمات پس از فروش شرکت شیک طب پرشیا              
  19,500,000 تومان
  موجود
  ثبت سفارش

 •    2 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش شرکت بین المللی راسم     
  23,653,000 تومان
  موجود
  ثبت سفارش

 • 926,500 تومان
  موجود
  ثبت سفارش

 •          5 سال ضمانت و 10 سال خدمات پس از فروش شرکت شیک طب پرشیا              
  19,000,000 تومان
  موجود
  ثبت سفارش

 •    2 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش شرکت بین المللی راسم     
  24,852,000 تومان
  موجود
  ثبت سفارش

 •    2 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش شرکت بین المللی راسم     
  26,051,000 تومان
  موجود
  ثبت سفارش

 •    2 سال وارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش شرکت آروند فن پارس     
  24,797,500 تومان
  تحویل سه ماهه
  ثبت سفارش

 •    2 سال وارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش شرکت آروند فن پارس     
  30,182,100 تومان
  موجود
  ثبت سفارش

 •    3 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش شرکت نوید طب آپادانا     
  23,980,000 تومان
  موجود
  ثبت سفارش

 •    3 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش شرکت نوید طب آپادانا     
  26,160,000 تومان
  موجود
  ثبت سفارش

 •    3 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش شرکت نوید طب آپادانا
  28,340,000 تومان
  موجود
  ثبت سفارش

 •    3 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش شرکت نوید طب آپادانا     
  26,160,000 تومان
  موجود
  ثبت سفارش

 •    - مدل: باتری       12 ماه گارانتی داده گستران دنا    فیلم معرفی و نحوه کار با دستگاه نیدلایزر     
  250,000 تومان
  موجود
  ثبت سفارش

 •          12 ماه گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش دوان تک طب                                         
  9,156,000 تومان
  9.5 لیتری
  ثبت سفارش

 •       12 ماه گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش دوان تک طب                                         
  15,260,000 تومان
  20.8 لیتری
  ثبت سفارش

 •        12 ماه گارانتی دوستکام و خدمات پس از فروش
  11,000,000 تومان
  موجود
  ثبت سفارش