تجهیزات استریلیزاسیون  تعداد محصولات این گروه: 25


 •    قیمت درج شده با 9% ارزش افزوده می باشد.
  1,300,000 تومان
  موجود
  ثبت سفارش

 •          12 ماه گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش دوان تک طب  
  8,200,000 تومان
  5.71 لیتری
  ثبت سفارش

 •    3 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش شرکت نوید طب آپادانا          9% ارزش افزوده در زمان پرداخت نهایی به مبلغ کالا اضافه می گردد.     
  22,000,000 تومان
  موجود
  ثبت سفارش

 •    2 سال وارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش شرکت آروند فن پارس          9% ارزش افزوده در زمان پرداخت نهایی به مبلغ کالا اضافه می گردد.     
  16,000,000 تومان
  موجود
  ثبت سفارش

 •          12 ماه وارانتی و خدمات پس از فروش شرکت بین المللی راسم   9% ارزش افزوده در زمان پرداخت نهایی به مبلغ کالا اضافه می گردد.                                 
  14,900,000 تومان
  28 لیتری
  ثبت سفارش

 •    قیمت درج شده با 9% ارزش افزوده می باشد.     
  2,300,000 تومان
  1 نظر
  موجود

 •       2 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش شرکت فرازمهر         9% ارزش افزوده در زمان پرداخت نهایی به مبلغ کالا اضافه می گردد.    
  10,800,000 تومان
  موجود
  ثبت سفارش

 •    3 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش شرکت نوید طب آپادانا          9% ارزش افزوده در زمان پرداخت نهایی به مبلغ کالا اضافه می گردد.     
  18,000,000 تومان
  موجود
  ثبت سفارش

 •    2 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش شرکت بین المللی راسم          9% ارزش افزوده در زمان پرداخت نهایی به مبلغ کالا اضافه می گردد.     
  18,500,000 تومان
  موجود
  ثبت سفارش

 •          12 ماه گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش دوان تک طب                                         
  12,600,000 تومان
  9.5 لیتری
  ثبت سفارش

 •       2 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش شرکت فرازمهر         9% ارزش افزوده در زمان پرداخت نهایی به مبلغ کالا اضافه می گردد.    
  11,100,000 تومان
  موجود
  ثبت سفارش

 •       12 ماه گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش دوان تک طب                                         
  14,000,000 تومان
  20.8 لیتری
  ثبت سفارش

 •    2 سال وارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش شرکت آروند فن پارس          9% ارزش افزوده در زمان پرداخت نهایی به مبلغ کالا اضافه می گردد.     
  17,500,000 تومان
  تحویل سه ماهه

 •    2 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش شرکت بین المللی راسم          9% ارزش افزوده در زمان پرداخت نهایی به مبلغ کالا اضافه می گردد.     
  17,500,000 تومان
  موجود
  ثبت سفارش

 •    3 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش شرکت نوید طب آپادانا          9% ارزش افزوده در زمان پرداخت نهایی به مبلغ کالا اضافه می گردد.     
  20,000,000 تومان
  موجود
  ثبت سفارش

 •    3 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش شرکت نوید طب آپادانا          9% ارزش افزوده در زمان پرداخت نهایی به مبلغ کالا اضافه می گردد.     
  20,000,000 تومان
  موجود

 •    2 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش شرکت بین المللی راسم          9% ارزش افزوده در زمان پرداخت نهایی به مبلغ کالا اضافه می گردد.     
  19,500,000 تومان
  موجود
  ثبت سفارش

 •    2 سال وارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش شرکت آروند فن پارس          9% ارزش افزوده در زمان پرداخت نهایی به مبلغ کالا اضافه می گردد.     
  21,500,000 تومان
  موجود
  ثبت سفارش

 •    - مدل: برقی       12 ماه گارانتی داده گستران دنا    فیلم معرفی و نحوه کار با دستگاه نیدلایزر     
  200,000 تومان
  موجود

 •     * واردات این محصول در حال حاضر متوقف شده است *             12 ماه گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش فیروز طب زمان   
  790,000 تومان
  نا موجود
  ثبت سفارش
  خرید‌ آنلاین

 •        5 سال ضمانت و 10 سال خدمات پس از فروش شرکت شیک طب پرشیا              
  15,900,000 تومان
  نا موجود
  ثبت سفارش
  خرید‌ آنلاین

 • 850,000 تومان
  نا موجود
  ثبت سفارش
  خرید‌ آنلاین

 •     * واردات این محصول در حال حاضر متوقف شده است *            12 ماه گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش فیروز طب زمان                                 
  1,050,000 تومان
  نا موجود
  ثبت سفارش
  خرید‌ آنلاین

 •     * واردات این محصول در حال حاضر متوقف شده است *            12 ماه گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش فیروز طب زمان                                 
  750,000 تومان
  نا موجود
  ثبت سفارش
  خرید‌ آنلاین