تجهیز مطب تعداد محصولات این گروه: 12


 •        دارای 2 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش دنتوس           قیمت با احتساب 9% ارزش افزوده می باشد.
  27,481,080 تومان
  موجود
  ثبت سفارش

 •         دارای 2 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش دنتوس           قیمت با احتساب 9% ارزش افزوده می باشد.
  30,520,000 تومان
  موجود
  ثبت سفارش

 •  12 ماه گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش شرکت شیک طب پرشیا      فیلم معرفی و نحوه کارکرد یونیت V8 Touch
  90,000,000 تومان
  موجود
  ثبت سفارش

 •        دارای 2 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش دنتوس           قیمت با احتساب 9% ارزش افزوده می باشد.
  29,898,700 تومان
  موجود
  ثبت سفارش

 •        دارای 2 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش دنتوس           قیمت با احتساب 9% ارزش افزوده می باشد.
  33,648,300 تومان
  موجود
  ثبت سفارش

 •        دارای 2 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش دنتوس           قیمت با احتساب 9% ارزش افزوده می باشد.
  31,457,400 تومان
  موجود
  ثبت سفارش

 •        دارای 2 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش دنتوس           قیمت با احتساب 9% ارزش افزوده می باشد.
  35,130,700 تومان
  موجود
  ثبت سفارش

 •     قیمت با احتساب 9% ارزش افزوده می باشد.
  1,100,000 تومان 1,151,040 تومان
  تخفیف ویژه
  تحویل دو هفته
  ثبت سفارش

 •             12 ماه گارانتی و خدمات پس از فروش عاج طب   
  450,000 تومان
  موجود
  ثبت سفارش

 •    12 ماه گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش دوان تک طب
  19,900,000 تومان
  موجود
  ثبت سفارش

 •     12 ماه گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش دوان تک طب
  15,900,000 تومان
  موجود
  ثبت سفارش

 •  12 ماه گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش شرکت شیک طب پرشیا      فیلم معرفی یونیت T5 Master
  60,000,000 تومان
  موجود
  ثبت سفارش