دستگاه تمیزکننده و اولتراسونیک تعداد محصولات این گروه: 9


 •          12 ماه گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش شرکت عاج طب
  1,800,000 تومان
  1.5 لیتری

 •          2 سال وارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش شرکت آروند فن پارس
  3.5 لیتری
  ثبت سفارش

 •          3 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش پارسه اتکال
  2.75 لیتری
  درخواست اطلاعات

 •          گارانتی و خدمات پس از فروش بنیان درمان
  2.75 لیتری
  درخواست اطلاعات

 •          گارانتی و خدمات پس از فروش بنیان درمان
  5.75 لیتری
  درخواست اطلاعات

 •          12 ماه وارانتی و خدمات پس از فروش شرکت بین المللی راسم
  نا موجود
  ثبت سفارش

 •          12 ماه گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش دوان تک طب  
  نا موجود
  ثبت سفارش

 •     * واردات این محصول در حال حاضر متوقف شده است *            12 ماه گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش فیروز طب زمان                                 
  نا موجود
  ثبت سفارش

 •     * واردات این محصول در حال حاضر متوقف شده است *            12 ماه گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش فیروز طب زمان                                 
  نا موجود
  ثبت سفارش