اسپاتول همزن آلژینات - سامان زر دندان

مشخصه:تک عددی

مشاهده محصول
‎10,000 تومان

اسپاتول همزن آلژینات - پیشرو سبز فیدار

مشخصه:تک عددی

مشاهده محصول
‎6,000 تومان

اسپاتول دهانی - JUYA

مشخصه:ساخت پاکستان

مشاهده محصول
‎80,000 تومان

اسپاتول محکمه - فتاح طب

مشخصه:ساخت ایران

مشاهده محصول
‎68,500 تومان

چاقوی موم بدون شیار - فتاح طب

مشخصه:ساخت ایران

مشاهده محصول
‎70,000 تومان

اسپاتول موم ناودانی - فتاح طب

مشخصه:ساخت ایران

مشاهده محصول
‎70,000 تومان
  • ‎−10% تخفیف

چاقوی موم Smart Instru - Lessmann

مشخصه:ساخت پاکستان

مشاهده محصول
‎74,700 تومان ‎83,000 تومان
  • ‎−10% تخفیف
  • ‎−10% تخفیف

چاقوی گچ - Smart Instru

مشخصه:ساخت پاکستان

مشاهده محصول
‎74,700 تومان ‎83,000 تومان
  • ‎−10% تخفیف

اسپاتول همزن آلژینات - Cavex

مشخصه:تک عددی

مشاهده محصول
‎60,000 تومان

همزن آلژینات - فتاح طب

مشخصه:ساخت ایران

مشاهده محصول
‎70,000 تومان

گیج موم - فتاح طب

مشخصه:ساخت ایران

مشاهده محصول
‎135,000 تومان

همزن آلژینات - دنا پویا

مشاهده محصول
‎88,000 تومان

همزن آلژینات و گچ - Smart Instru

مشخصه:ساخت پاکستان

مشاهده محصول

وکس کارور هایلن - فتاح طب

مشخصه:ساخت ایران

مشاهده محصول

چاقوی گچ - فتاح طب

مشخصه:ساخت ایران

مشاهده محصول

پیشنهاد ویژه