مواد عمومی تعداد محصولات این گروه: 87


 •      محتوی بسته: 251 میلی گرم ماده ظهور 251 میلی گرم ماده ثبوت        * ضمانت تاریخ مصرف    
  نا موجود
  ثبت سفارش

 •   بسته بندی: هر بسته 50 کارتریج حجم هر کارتریج: 1.7 میلی لیتر  * ضمانت تاریخ مصرف    
  1 نظر
  نا موجود
  ثبت سفارش

 •      بسته بندی: 2 عدد بطری داروی ثبوت + 2 عدد بطری داروی ظهورحجم هر بطری: 250 میلی لیتر       * ضمانت تاریخ مصرف
  2 نظر
  نا موجود
  ثبت سفارش

 •         محتوی بسته: یک عدد تیوب 40 گرمی طعم های موجود: طالبی - نعناع - توت فرنگی   
  نا موجود
  ثبت سفارش

 •   تعداد در بسته: 50 کارتریج حجم هر کارتریج: 1.8 میلی لیتر        * ضمانت تاریخ مصرف     
  1 نظر
  نا موجود
  ثبت سفارش

 •   تعداد در بسته: 50 کارتریج حجم هر کارتریج: 1.8 میلی لیتر      * ضمانت تاریخ مصرف    
  1 نظر
  نا موجود
  ثبت سفارش

 •      محتویات بسته: یک عدد بیس 90 گرمی + یک عدد کاتالیزور 90 گرمی Regular Set      * ضمانت تاریخ مصرف    
  نا موجود
  ثبت سفارش

 •   تعداد در بسته: 50 کارتریج حجم هر کارتریج: 1.8 میلی لیتر      * ضمانت تاریخ مصرف    
  4 نظر
  نا موجود
  ثبت سفارش

 •   تعداد در بسته: 50 کارتریج حجم هر کارتریج: 1.8 میلی لیتر      * ضمانت تاریخ مصرف    
  2 نظر
  نا موجود
  ثبت سفارش

 •         محتویات بسته: یک عدد سرنگ 1.2 میلی لیتر + سرتیپ       * ضمانت تاریخ مصرف  
  2 نظر
  نا موجود
  ثبت سفارش

 •    تعداد در بسته: 50 کارتریج حجم هر کارتریج: 1.8 میلی لیتر      * ضمانت تاریخ مصرف    
  نا موجود
  ثبت سفارش

 •    * ضمانت تاریخ مصرف
  نا موجود
  ثبت سفارش

 •      محتوی بسته: یک عدد بطری 10 میلی لیتری       * ضمانت تاریخ مصرف  
  1 نظر
  نا موجود
  ثبت سفارش

 •      آلومینیوم کلرید 25% محتوی بسته: یک عدد بطری 10 میلی لیتری       * ضمانت تاریخ مصرف  
  1 نظر
  نا موجود
  ثبت سفارش

 •      موجود به دو صورت آلومینیوم کلرید 20 و 15 درصد محتوی بسته: یک عدد سرنگ 0.8 گرمی + 3 عدد اپلیکاتور       * ضمانت تاریخ مصرف  
  1 نظر
  نا موجود
  ثبت سفارش

 •      آلومینیوم کلرید 25% محتوی بسته: یک عدد سرنگ 5 میلی لیتری به همراه دیسپنسر و کانکتور و تعدادی اپلیکاتور       * ضمانت تاریخ مصرف  
  2 نظر
  نا موجود
  ثبت سفارش

 •         محتوی بسته: یک عدد سرنگ 1.2 میلی لیتر         * ضمانت تاریخ مصرف  
  نا موجود
  ثبت سفارش

 •    * ضمانت تاریخ مصرف  
  نا موجود
  ثبت سفارش

 •    - طعم توت فرنگی - 35 عدد 0.55 گرمی به همراه 50 عدد اپلیکاتور سبز رنگ      * ضمانت تاریخ مصرف   فیلم راهنمای استفاده و کار با وارنیش فلوراید MI Varnish         
  نا موجود
  ثبت سفارش

 •      آلومینیوم کلرید 15% محتوی بسته: یک عدد سرنگ 0.7 گرمی       * ضمانت تاریخ مصرف فیلم راهنمای استفاده و کار با ژل هموستات TRAXODENT  
  1 نظر
  نا موجود
  ثبت سفارش

 •    تعداد در بسته: 50 کارتریج حجم هر کارتریج: 1.8 میلی لیتر      * ضمانت تاریخ مصرف    
  1 نظر
  نا موجود
  ثبت سفارش

 •   تعداد در بسته: 50 کارتریج حجم هر کارتریج: 1.8 میلی لیتر      * ضمانت تاریخ مصرف    
  1 نظر
  نا موجود
  ثبت سفارش

 • فریک سولفات 20% محتوی بسته: یک عدد سرنگ 30 میلی لیتری به همراه 20 عدد سرنگ 1.2 میلی لیتری و 20 عدد تیپ مخصوص       * ضمانت تاریخ مصرف  
  1 نظر
  نا موجود
  ثبت سفارش

 • آلومینیوم کلراید 25% محتوی بسته: یک عدد سرنگ 30 میلی لیتری به همراه 20 عدد سرنگ 1.2 میلی لیتری و 20 عدد تیپ مخصوص       * ضمانت تاریخ مصرف  
  1 نظر
  نا موجود
  ثبت سفارش