تری با دندان خارجی - زلال طب شیمی

مشخصه:12 عددی

مشاهده محصول
‎36,750 تومان

اسپاتول همزن آلژینات - پیشرو سبز فیدار

مشخصه:تک عددی

مشاهده محصول
‎10,000 تومان

تری با دندان نیم فک خارجی - زلال طب شیمی

مشخصه:12 عددی

مشاهده محصول
‎36,750 تومان

کاسه دندانپزشکی - سامان زر دندان

مشخصه:تک عددی

مشاهده محصول
‎25,300 تومان

کاسه دندانپزشکی - زلال طب شیمی

مشاهده محصول
‎22,969 تومان

تری با دندان - تکسان

مشخصه:12 عددی

مشاهده محصول
‎52,941 تومان

تری با دندان - سامان زر دندان

مشخصه:12 عددی

مشاهده محصول
‎34,500 تومان

پین قالبگیری داخل کانال Pinjet دوکومو - پیشرو سبز فیدار

مشخصه:50 عددی

مشاهده محصول
‎30,900 تومان

پین قالبگیری داخل کانال Pinjet - پارس آوا

مشخصه:50 عددی

مشاهده محصول
‎34,519 تومان

اسپاتول همزن آلژینات - زلال طب شیمی

مشخصه:تک عددی

مشاهده محصول
‎13,781 تومان

تری با دندان نیم فک - سامان زر دندان

مشخصه:12 عددی

مشاهده محصول
‎34,500 تومان

تری توری - تکسان

مشخصه:20 عددی

مشاهده محصول
‎117,647 تومان

اسپاتول همزن آلژینات - سامان زر دندان

مشخصه:تک عددی

مشاهده محصول
‎15,000 تومان

آلژینات ایرالژین سوپر - گلچادنت

مشخصه:450 گرمی

مشاهده محصول
‎188,750 تومان

تری با دندان قدامی خارجی - زلال طب شیمی

مشخصه:12 عددی

مشاهده محصول
‎36,750 تومان

پیشنهاد ویژه