اسپاتول همزن آلژینات - پیشرو سبز فیدار

مشخصه:تک عددی

مشاهده محصول
‎6,000 تومان

اسپاتول همزن آلژینات - سامان زر دندان

مشخصه:تک عددی

مشاهده محصول
‎10,000 تومان

کاسه دندانپزشکی - سامان زر دندان

مشخصه:تک عددی

مشاهده محصول
‎22,000 تومان

تری با دندان - سامان زر دندان

مشخصه:12 عددی

مشاهده محصول
‎25,000 تومان

تری با دندان - تکسان

مشخصه:12 عددی

مشاهده محصول
‎29,411 تومان

پین قالبگیری داخل کانال Pinjet دوکومو - پیشرو سبز فیدار

مشخصه:50 عددی

مشاهده محصول
‎20,000 تومان

تری با دندان بالدار - تکسان

مشخصه:تک سایز 12 عددی و آسورت 14 عددی

مشاهده محصول
‎29,411 تومان

اسلب شیشه ای - پیشرو سبز فیدار

مشخصه:4 عددی

مشاهده محصول
‎15,000 تومان
  • جدید

اسلب شیشه ای - روشا طب کسرا

مشخصه:4 عددی

مشاهده محصول
‎10,000 تومان

تری بی دندان - تکسان

مشخصه:8 عددی

مشاهده محصول
‎29,500 تومان

تری با دندان نیم فک - تکسان

مشخصه:12 عددی

مشاهده محصول
‎37,500 تومان

تری با دندان نیم فک - سامان زر دندان

مشخصه:12 عددی

مشاهده محصول
‎25,000 تومان
  • جدید

میکسینگ تیپ مواد قالبگیری - Cotisen

مشخصه:50 عددی

مشاهده محصول
‎200,000 تومان

تری توری - تکسان

مشخصه:20 عددی

مشاهده محصول
‎58,824 تومان

آلژینات ایرالژین فویلی - گلچادنت

مشخصه:450 گرمی

مشاهده محصول
‎123,750 تومان

پیشنهاد ویژه