روکش هد رادیوگرافی - تکسان

مشخصه:10 عددی

مشاهده محصول
‎15,938 تومان

فریم فیلم رادیوگرافی - زلال طب شیمی

مشخصه:50 عددی

مشاهده محصول
‎36,875 تومان

روکش سنسور RVG - سامان زر دندان

مشخصه:150 عددی

مشاهده محصول
‎38,000 تومان

روکش هد رادیوگرافی - سامان زر دندان

مشخصه:10 عددی

مشاهده محصول
‎18,000 تومان

گیره فیلم تک عددی - پیشرو سبز فیدار

مشخصه:ساخت پاکستان

مشاهده محصول
‎40,000 تومان

روکش سنسور فسفرپلیت - روشا طب کسرا

مشخصه:500 عددی

مشاهده محصول
‎243,750 تومان

داروی ظهور و ثبوت - جهان

مشاهده محصول
‎493,750 تومان

روکش سنسور Brilliant - RVG

مشخصه:50 عددی

مشاهده محصول
‎41,176 تومان

فیلم رادیوگرافی تک دندان اطفال Primax - RDX-58 E Soft

مشخصه:100 عددی

مشاهده محصول
‎680,000 تومان

فیلم هولدر بایت وینگ - سامان زر دندان

مشخصه:50 عددی

مشاهده محصول
‎25,000 تومان

گیره فیلم تک عددی - Smart Instru

مشخصه:ساخت پاکستان

مشاهده محصول
‎65,000 تومان

تیروئید بند سربی بدون پوشش سینه - عاج طب

مشاهده محصول
‎800,000 تومان

فریم فیلم رادیوگرافی - سامان زر دندان

مشاهده محصول
‎40,000 تومان

آستین تاریکخانه - پیشرو سبز فیدار

مشخصه:یک جفت

مشاهده محصول
‎180,000 تومان

پیشبند سربی کودک - عاج طب

مشخصه:ارسال از دو روز آینده

مشاهده محصول
‎2,000,000 تومان

پیشنهاد ویژه