روکش هد رادیوگرافی - تکسان

مشخصه:10 عددی

مشاهده محصول
‎15,000 تومان

روکش سنسور RVG - سامان زر دندان

مشخصه:150 عددی

مشاهده محصول
‎38,000 تومان
  • جدید

روکش سنسور RVG - روشا طب کسرا

مشخصه:150 عددی

مشاهده محصول
‎26,250 تومان

گیره فیلم تک عددی - پیشرو سبز فیدار

مشخصه:ساخت پاکستان

مشاهده محصول
‎30,000 تومان

روکش هد رادیوگرافی - سامان زر دندان

مشخصه:10 عددی

مشاهده محصول
‎18,000 تومان

داروی ظهور و ثبوت - جهان

مشاهده محصول
‎493,750 تومان

فیلم رادیوگرافی تک دندان اطفال Primax - RDX-58 E Soft

مشخصه:100 عددی

مشاهده محصول
‎680,000 تومان
  • جدید

روکش هد رادیوگرافی - روشا طب کسرا

مشخصه:10 عددی

مشاهده محصول
‎10,000 تومان

فیلم رادیوگرافی تک دندان بزرگسال Primax - RDX-58 E Soft

مشخصه:150 عددی

مشاهده محصول
‎780,000 تومان

روکش سنسور فسفرپلیت - سامان زر دندان

مشخصه:500 عددی

مشاهده محصول
‎240,000 تومان

فیلم رادیوگرافی - Henry Schein

مشخصه:150 عددی

مشاهده محصول
‎890,000 تومان

فیلم هولدر بایت وینگ - سامان زر دندان

مشخصه:50 عددی

مشاهده محصول
‎25,000 تومان

روکش سنسور Brilliant - RVG

مشخصه:50 عددی

مشاهده محصول
‎35,300 تومان
  • جدید

روکش سنسور فسفرپلیت - روشا طب کسرا

مشخصه:500 عددی

مشاهده محصول
‎218,750 تومان

آستین تاریکخانه - پیشرو سبز فیدار

مشخصه:یک جفت

مشاهده محصول
‎130,000 تومان

پیشنهاد ویژه