رزین و لاینر تعداد محصولات این گروه: 7


 •       بسته بندی:     - ۱۰۰ گرم پودر    - ۱۰۵ میلی لیتر مایع    - ۲ عدد کاپ برای مخلوط کردن پودر و مایع    - ۱ عدد برس شماره ۴    - ۱ عدد پایپت        * ضمانت تاریخ مصرف    
  نا موجود
  ثبت سفارش

 •       بسته بندی:     - ۸۰ گرم پودر    - ۵۰ میلی لیتر مایع    - ۱۵ گرم باندینگ    - ۱ عدد کاپ برای مخلوط کردن پودر و مایع    - ۱ عدد برس شماره ۴    - ۱ عدد ویال اندازه گیری مایع         * ضمانت تاریخ مصرف        
  نا موجود
  ثبت سفارش

 •    بسته بندی:     - 100 گرم پودر    - 100 گرم مایع         * ضمانت تاریخ مصرف        
  1 نظر
  نا موجود
  ثبت سفارش

 •    بسته بندی:     - 45 گرم پودر    - 30 میلی لیتر مایع         * ضمانت تاریخ مصرف        
  نا موجود
  ثبت سفارش

 •       بسته بندی:     - تیوب بیس 30 میلی لیتری    - کاتالیزور 30 میلی لیتری    - ادهزیو 5 میلی لیتری    - دو عدد Lustrol gloss varnish شش میلی لیتری    - 2 عدد پیپت         * ضمانت تاریخ مصرف        
  نا موجود
  ثبت سفارش

 • بسته بندی: یک عدد کارتریج 50 میلی لیتری به همراه سه عدد میکسینگ تیپ             * ضمانت تاریخ مصرف    
  1 نظر
  نا موجود
  ثبت سفارش

 • بسته بندی: یک عدد کارتریج 50 میلی لیتری به همراه سه عدد میکسینگ تیپ             * ضمانت تاریخ مصرف    
  نا موجود
  ثبت سفارش