لوازم پلاستیکی و الیافی تعداد محصولات این گروه: 43