لوازم پلاستیکی و الیافی  تعداد محصولات این گروه: 74