جستجو سریع مواد قالبگیری

  فیلتر براساس برند کالا

  فیلتر براساس کشور سازنده

  افزایشی (A-Silicon) تعداد محصولات این گروه: 21


  •     بسته بندی: 4 عدد کارتریج 50 میلی لیتری Heavy Body             * ضمانت تاریخ مصرف    
   219,000 تومان

  •     بسته بندی: 4 عدد کارتریج 50 میلی لیتری Medium Body             * ضمانت تاریخ مصرف    
   219,000 تومان

  •     بسته بندی: 4 عدد کارتریج 50 میلی لیتری Light Body             * ضمانت تاریخ مصرف    
   219,000 تومان

  •     بسته بندی:300 میلی لیتر بیس300 میلی لیتر کاتالیزور Regular Set             * ضمانت تاریخ مصرف    
   195,000 تومان

  •     بسته بندی: یک عدد شیشه 10 میلی لیتری            * ضمانت تاریخ مصرف    
   90,000 تومان
   ثبت سفارش

  •     بسته بندی: دو عدد کارتریج 50 میلی لیتر + 12 عدد تیپ اختلاطمجموعاً 100 میلی لیتر             * ضمانت تاریخ مصرف    
   139,000 تومان
   1 نظر
   ثبت سفارش

  •     بسته بندی:450 میلی لیتر بیس450 میلی لیتر کاتالیزور             * ضمانت تاریخ مصرف    
   259,000 تومان
   ثبت سفارش

  •     بسته بندی: دو عدد کارتریج 50 میلی لیتری + 12 عدد تیپ اختلاطمجموعاً 100 میلی لیتر             * ضمانت تاریخ مصرف        
   139,000 تومان
   ثبت سفارش

  •     بسته بندی: دو عدد کارتریج 50 میلی لیتری + 6 عدد تیپ اختلاطمجموعاً 100 میلی لیتر              * ضمانت تاریخ مصرف        
   159,000 تومان
   ثبت سفارش

  •     بسته بندی: دو عدد کارتریج 50 میلی لیتر + 12 عدد تیپ اختلاطمجموعاً 100 میلی لیتر             * ضمانت تاریخ مصرف    
   139,000 تومان
   1 نظر
   ثبت سفارش

  •     بسته بندی:450 میلی لیتر بیس450 میلی لیتر کاتالیزور             * ضمانت تاریخ مصرف    
   259,000 تومان
   1 نظر
   ثبت سفارش

  •      بسته بندی: یک عدد کاتالیزور 50 گرمی و یک عدد بیس 55 گرمی + ماده تأخیری 3 گرمی به همراه یک عدد میکسینگ پد سایز یک سفید رنگ          * ضمانت تاریخ مصرف        
   290,000 تومان
   نا موجود
   ثبت سفارش
   خرید‌ آنلاین

  •     بسته بندی: دو عدد کارتریج 50 میلی لیتری + 6 عدد میکسینگ تیپمجموعاً 100 میلی لیتر Fast Set    * ضمانت تاریخ مصرف        
   120,000 تومان
   ثبت سفارش

  •     بسته بندی: دو عدد کارتریج 50 میلی لیتری + 6 عدد میکسینگ تیپمجموعاً 100 میلی لیتر Super Fast Set      * ضمانت تاریخ مصرف        
   120,000 تومان
   ثبت سفارش

  •     بسته بندی: دو عدد کارتریج 50 میلی لیتری + 6 عدد میکسینگ تیپمجموعاً 100 میلی لیتر Regular Set             * ضمانت تاریخ مصرف        
   120,000 تومان
   ثبت سفارش

  •     بسته بندی:300 میلی لیتر بیس300 میلی لیتر کاتالیزور Fast Set             * ضمانت تاریخ مصرف    
   195,000 تومان
   ثبت سفارش

  • محتویات بسته: 2 عدد تیوب 50 میلی لیتری (بیس + کاتالیزور)12 عدد تیپ مخلوط کردن زرد رنگ         * ضمانت تاریخ مصرف  
   101,000 تومان
   نا موجود
   ثبت سفارش
   خرید‌ آنلاین

  • محتویات بسته: 2 عدد تیوب 50 میلی لیتری (بیس + کاتالیزور)12 عدد تیپ مخلوط کردن زرد رنگ Normal Set         * ضمانت تاریخ مصرف  
   101,000 تومان
   نا موجود
   ثبت سفارش
   خرید‌ آنلاین

  • محتویات بسته:  2 عدد تیوب 50 میلی لیتری (بیس + کاتالیزور)12 عدد تیپ مخلوط کردن زرد رنگ Fast Set         * ضمانت تاریخ مصرف  
   101,000 تومان
   نا موجود
   ثبت سفارش
   خرید‌ آنلاین

  • محتویات بسته: یک عدد بیس 250 میلی لیترییک عدد کاتالیزور 250 میلی لیتری         * ضمانت تاریخ مصرف  
   120,000 تومان
   نا موجود
   ثبت سفارش
   خرید‌ آنلاین

  • محتویات بسته: یک عدد بیس 250 میلی لیترییک عدد کاتالیزور 250 میلی لیتری         * ضمانت تاریخ مصرف  
   120,000 تومان
   نا موجود
   ثبت سفارش
   خرید‌ آنلاین