خرید عمده تعداد محصولات این گروه: 8


 • ارسال 7 روزه و رایگان     محتویات کارتن: 40 عدد لباس ایزوله     فیلم نحوه تولید لباس های محافظتی در برابر کرونا
  2,940,000 تومان
  2 نظر
  ارسال 7 روزه و رایگان

 • ارسال 7 روزه و رایگان     محتویات کارتن: 150 عدد گان ایزوله    فیلم نحوه تولید لباس های محافظتی در برابر کرونا
  2,385,000 تومان
  ارسال 7 روزه و رایگان
  به زودی

 • ارسال 7 روزه و رایگان     محتویات کارتن: 120 بسته استریل (ویپک) حاوی یک عدد گان ساده و یک عدد حوله    فیلم نحوه تولید لباس های محافظتی در برابر کرونا
  1,980,000 تومان
  ارسال 7 روزه و رایگان
  به زودی

 • ارسال 7 روزه و رایگان     محتویات کارتن: 90 بسته استریل (ویپک) حاوی یک عدد گان ایزوله و یک عدد حوله    * تصویر اول آلبوم به صورت ژورنالی می باشد.    فیلم نحوه تولید لباس های محافظتی در برابر کرونا
  2,421,000 تومان
  1 نظر
  ارسال 7 روزه و رایگان
  به زودی

 • ارسال 7 روزه و رایگان     محتویات کارتن: 15 بسته 100 عددیمجموعاٌ 1500 عدد    فیلم نحوه تولید لباس های محافظتی در برابر کرونا
  1,875,000 تومان
  1 نظر
  ارسال 7 روزه و رایگان

 • ارسال 7 روزه و رایگان     محتویات کارتن: 10 بسته 200 عددیمجموعاً 2000 عددی    فیلم نحوه تولید لباس های محافظتی در برابر کرونا
  2,500,000 تومان
  ارسال 7 روزه و رایگان

 • ارسال 7 روزه و رایگان     محتویات کارتن: 60 بسته 10 عددیمجموعاً 600 عدد    فیلم نحوه تولید لباس های محافظتی در برابر کرونا
  1,920,000 تومان
  2 نظر
  ارسال 7 روزه و رایگان

 • ارسال 7 روزه و رایگان     محتویات کارتن: 60 بسته 10 عددیمجموعاً 600 عدد    فیلم نحوه تولید لباس های محافظتی در برابر کرونا
  1,920,000 تومان
  ارسال 7 روزه و رایگان