فیکسچر Dentium - NRLine

مشخصه:فاقد کاور اسکرو

مشاهده محصول
‎1,390,000 تومان

Dual اباتمنت Square سیستم Dentium - NRLine

مشخصه:همراه با اسکرو

مشاهده محصول
‎767,000 تومان

ایمپرشن Fixture Level Transfer سیستم Dentium - NRLine

مشخصه:همراه با اسکرو

مشاهده محصول
‎413,000 تومان

ایمپرشن Fixture Level Pick-up سیستم Dentium - NRLine

مشخصه:همراه با اسکرو

مشاهده محصول
‎413,000 تومان

هیلینگ اباتمنت Dentium - NRLine

مشخصه:تک عددی

مشاهده محصول
‎283,200 تومان

ایزو هیلینگ اباتمنت Dentium - NRLine

مشخصه:تک عددی

مشاهده محصول
‎501,500 تومان

اباتمنت زاویه دار °25 سیستم Dentium - NRLine

مشخصه:همراه با اسکرو

مشاهده محصول
‎1,003,000 تومان

اباتمنت زاویه دار °15 سیستم Dentium - NRLine

مشخصه:همراه با اسکرو

مشاهده محصول
‎1,003,000 تومان

Dual میلینگ اباتمنت Square سیستم Dentium - NRLine

مشخصه:همراه با اسکرو

مشاهده محصول
‎767,000 تومان

لوکیتور سیستم Dentium - NRLine

مشخصه:تک عددی

مشاهده محصول
‎997,100 تومان

بیس اباتمنت Screw Abutment/Mini Ball زاویه دار سیستم...

مشخصه:تک عددی

مشاهده محصول
‎802,400 تومان
فروش اقساطی
  • جدید

پکیج جراحی 60 عدد فیکسچر + 40 عدد اباتمنت Dentium -...

مشاهده محصول
‎152,000,000 تومان
فروش اقساطی
  • جدید

پکیج جراحی 50 عددی فیکسچر + اباتمنت Dentium -...

مشاهده محصول
‎154,500,000 تومان
فروش اقساطی
  • جدید

پکیج جراحی 80 عددی فیکسچر + اباتمنت Dentium -...

مشاهده محصول
‎222,400,000 تومان
فروش اقساطی
  • جدید

پکیج پروتزی 80 عددی فیکسچر + اباتمنت Dentium -...

مشاهده محصول
‎234,800,000 تومان

پیشنهاد ویژه