سطح Geass - Synthegra

سطح ایمپلنتی Synthegra سطحی لیزری می باشد که توسط کمپانی Geass تولید و patent آن به نام این شرکت ثبت شده است. این سطح از لحاظ انرژی فعال می باشد و از طریق جذب پروتئین ها به سطح فیکسچر در تسریع استئواینتگریشن و افزایش موفقیت کاشت ایمپلنت نقش بسزایی دارد.

Geass-Synthegra

مزایا:

۱. این سطح توسط لیزر Treat شده است.
۲. سطحی تمیز و عاری از هرگونه آلودگی هستند.
۳. سطحی هندسی کنترل شده و میلیون ها خلل و فرج می باشد.
۴. کاهش مدت زمان لود (حدود ۶ هفته)
۵. امکان مدیریت کاشت ایمپلنت در شرایطی سخت همچون در استخوان هایی با تراکم کم، سایت های آلوده شده بعد از کشیدن دندان و یا برای بیمارانی که در حال درمان توسط بی فسفانات هستند.

geass-synthegra

   

اشتراک پست