موضوع

برگزار کننده

مکان

تاریخ

اولین سمپوزیوم اینترالاک و لیزر دکتر اسمایل در خراسان

الماس رویان پارس

هتل پارس مشهد

20 شهریور 1394

ششمین همایش و کارگاه كشورى انجمن دندانپزشكى ايران

انجمن دندانپزشکی ایران شعبه فارس

هتل هما شیراز

8 - 10 مهر 1394

سمینار ماهانه آموزشی لیزر

مرکز تحقیقات لیزر دانشگاه علوم پزشکی تهران

و

دانشگاه جنوا ایتالیا

دانشکده علوم پزشکی تهران

23 مهر 1394

28 آبان 1394

3 دی 1394

8 بهمن 1394

6 اسفند 1394

دوره جامع سرامیک

انجمن متخصصین دندانپزشکی ترمیمی و زیبایی ایران

هتل المپیک

19 - 22 آبان 1394

دوره آموزشی لیزر

نیشام آریانا

تهران

30 دی - 2 آبان 1394