مثال:1355/01/04

دندانپزشک عمومی، متخصص فک وصورت، رزیدنت ترمیمی، دانشجو دندانپزشکی و ...

به صورت پیش فرض این رنگ انتخاب شده

سرد/ گرم

برای فعال سازی باشگاه مشتریان آپلود عکس الزامی می باشد.

این گزینه جهت ارتقا گروه مشتریان و سبد کالایی دندال می باشد.

جذاب ترین گروه برای دریافت آخرین مقالات علمی و آموزشی را انتخاب نمائید.