محصولات از کاوه پارسیان طب


 •    * ضمانت تاریخ مصرف  
  نا موجود
  ثبت سفارش

 •    * ضمانت تاریخ مصرف  
  1 نظر
  نا موجود
  ثبت سفارش

 •    * ضمانت تاریخ مصرف  
  1 نظر
  نا موجود
  ثبت سفارش

 •    * ضمانت تاریخ مصرف  
  1 نظر
  نا موجود
  ثبت سفارش

 •       جنس: PEEK      
  نا موجود
  ثبت سفارش

 •           
  نا موجود
  ثبت سفارش

 • محتوی بسته: 23 ورقه مومسایز: 18.6x8.9 سانتی متر   * ضمانت تاریخ مصرف  
  نا موجود
  ثبت سفارش

 • موجود در دو عرض متفاوت طول: 150 میلی متر تعداد در بسته: 6 عدد    * ضمانت تاریخ مصرف  
  نا موجود
  ثبت سفارش

 •         طول: 0.5 مترعرض: 5، 6 و یا 7 میلی متر      
  1 نظر
  نا موجود
  ثبت سفارش

 •           
  نا موجود
  ثبت سفارش

 • حجم بسته: 500 گرم       * ضمانت تاریخ مصرف  
  نا موجود
  ثبت سفارش

 • دو رو موجود در دو عرض متفاوت طول: 150 میلی متر تعداد در بسته: 12 عدد    * ضمانت تاریخ مصرف  
  نا موجود
  ثبت سفارش

 •     محتویات بسته: یک عدد تیوب سفید 140 گرمی یک عدد تیوب آبی 65 گرمی         * ضمانت تاریخ مصرف  
  نا موجود
  ثبت سفارش

 • حجم بسته: 500 گرم         * ضمانت تاریخ مصرف  
  نا موجود
  ثبت سفارش

 • حجم بسته: 453 گرم        * ضمانت تاریخ مصرف  
  نا موجود
  ثبت سفارش

 • اندازه ذرات: متوسط طول: 150 میلی متر تعداد در بسته: 6 عدد    * ضمانت تاریخ مصرف  
  نا موجود
  ثبت سفارش

 • طول: 150 میلی متر تعداد در بسته: 6 عدد    * ضمانت تاریخ مصرف  
  نا موجود
  ثبت سفارش

 • عرضه شده در دو حجم سه و شش گرم و سه سایز ذره (یک،‌ سه و شش میکرون)              * ضمانت تاریخ مصرف     
  نا موجود
  ثبت سفارش

 • 1 نظر
  نا موجود
  ثبت سفارش

 • - آلومینیومی- قابل اتوکلاو- تعداد جایگاه متنوع (10، 15، 21، 24، 60)   
  نا موجود
  ثبت سفارش

 • - آلومینیومی- قابل اتوکلاو- تعداد جایگاه متنوع (10، 15، 21، 24، 60)   
  نا موجود
  ثبت سفارش

 • محتویات کیت: - شش عدد کامپوزیت 5 گرمی (از هر شید یک عدد)A2 - A3 - A3.5 - B2 - T1 - OA3.5- یک عدد کامپوزیت فلو 2 گرمی با شید A2- یک عدد باندینگ نسل پنجم توتال اچ Bond PlusNT پنج میلی لیتری- یک عدد ژل اسید اچ 3 گرمی- 50 عدد میکروبراش- میکسینگ پد- میکسینگ ول- تیپ برای اسید اچ          * ضمانت تاریخ مصرف  
  نا موجود
  ثبت سفارش

 • تعداد در بسته: - 84 عدد دیسک در پنج رنگ مختلف و قطر 120 مشکی الماسه زیر و رو هر کدام 12 عدد سبز الماسه زیر و رو هر کدام 12 عدد آبی،‌ نارنجی و زرد الماسه رو هر کدام 12 عدد - 100 عدد نوار استریپ پلی استری- 10 عدد نوار استریپ الماسه- یک عدد مولت فلیمی شکل سنگ آرکانزاس- یک عدد ماندرل       
  نا موجود
  ثبت سفارش

 • محتویات بسته: - یک عدد بطری 5 میلی لیتری      * ضمانت تاریخ مصرف  
  نا موجود
  ثبت سفارش