محصولات از پلورادنت پارس (K)


 • بسته بندی: دو عدد کارتریج 50 میلی لیتری به همراه 10 عدد میکسینگ تیپ        * ضمانت تاریخ مصرف      قالبگیری با مواد قالبگیری Variotime
  200,000 تومان
  1 نظر
  100 میلی لیتری

 • بسته بندی: دو عدد کارتریج 50 میلی لیتری به همراه 10 عدد میکسینگ تیپ      * ضمانت تاریخ مصرف      قالبگیری با مواد قالبگیری Variotime
  180,000 تومان
  100 میلی لیتری

 • محتویات بسته: یک عدد بیس 300 میلی لیترییک عدد کاتالیزور 300 میلی لیتری         * ضمانت تاریخ مصرف     قالبگیری با مواد قالبگیری Variotime
  نا موجود
  ثبت سفارش

 • بسته بندی: دو عدد کارتریج 50 میلی لیتری به همراه 10 عدد میکسینگ تیپ        * ضمانت تاریخ مصرف       قالبگیری با مواد قالبگیری Variotime
  نا موجود
  ثبت سفارش

 • بسته بندی: دو عدد کارتریج 50 میلی لیتری به همراه 10 عدد میکسینگ تیپ        * ضمانت تاریخ مصرف      قالبگیری با مواد قالبگیری Variotime
  نا موجود
  ثبت سفارش

 • بسته بندی: دو عدد کارتریج 50 میلی لیتری به همراه 10 عدد میکسینگ تیپ        * ضمانت تاریخ مصرف       قالبگیری با مواد قالبگیری Variotime
  180,000 تومان
  100 میلی لیتر