موم مدلینگ Efes Dental - Qwax

مشخصه:500 گرمی

مشاهده محصول
‎295,000 تومان

پین قالبگیری داخل کانال Pinjet - پارس آوا

مشخصه:50 عددی

مشاهده محصول
‎34,119 تومان

تری با دندان خارجی - زلال طب شیمی

مشخصه:12 عددی

مشاهده محصول
‎38,625 تومان

کاسه دندانپزشکی - سامان زر دندان

مشخصه:تک عددی

مشاهده محصول
‎25,300 تومان

پین قالبگیری داخل کانال Pinjet دوکومو - پیشرو سبز فیدار

مشخصه:50 عددی

مشاهده محصول
‎30,387 تومان

کاسه دندانپزشکی - زلال طب شیمی

مشاهده محصول
‎22,969 تومان

تری با دندان نیم فک - سامان زر دندان

مشخصه:12 عددی

مشاهده محصول
‎34,500 تومان

اسپاتول همزن آلژینات - پیشرو سبز فیدار

مشخصه:تک عددی

مشاهده محصول
‎10,000 تومان

تری با دندان - سامان زر دندان

مشخصه:12 عددی

مشاهده محصول
‎34,500 تومان

آلژینات Cavex - CA37

مشخصه:453 گرمی

مشاهده محصول
‎267,500 تومان

تری با دندان نیم فک خارجی - زلال طب شیمی

مشخصه:12 عددی

مشاهده محصول
‎39,784 تومان

اسپاتول همزن آلژینات - زلال طب شیمی

مشخصه:تک عددی

مشاهده محصول
‎13,781 تومان

اسپاتول همزن آلژینات - سامان زر دندان

مشخصه:تک عددی

مشاهده محصول
‎15,000 تومان

تری توری - تکسان

مشخصه:20 عددی

مشاهده محصول
‎117,647 تومان

ست ماده قالبگیری Ex Sildent - پارلا

مشخصه:900 میلی لیتر پوتی + 155 میلی لیتر واش + 60 میلی...

مشاهده محصول
‎1,680,000 تومان

پیشنهاد ویژه