مولت پرداخت کامپوزیت مدل Toboom - Flame

مشخصه:تک عددی

مشاهده محصول
‎24,000 تومان

مولت پرداخت کامپوزیت مدل کاپ - Toboom

مشخصه:تک عددی

مشاهده محصول
‎24,000 تومان

مولت پرداخت آمالگام مدل Toboom - Flame

مشخصه:تک عددی

مشاهده محصول
‎24,000 تومان

مولت پرداخت آمالگام مدل کاپ - Toboom

مشخصه:تک عددی

مشاهده محصول
‎24,000 تومان

برس برساژ رنگی مدل کاپ - DentaFlux

مشخصه:تک عددی

مشاهده محصول
‎7,000 تومان

مولت پرداخت آمالگام مدل دیسک - Toboom

مشخصه:تک عددی

مشاهده محصول
‎24,000 تومان

مولت پرداخت کامپوزیت مدل دیسک - Toboom

مشخصه:تک عددی

مشاهده محصول
‎24,000 تومان

دیسک پرداخت مرکزدار تک رنگ - Tor VM

مشخصه:40 عددی

مشاهده محصول
‎370,000 تومان

مولت پرداخت آمالگام مدل محدبی - Toboom

مشخصه:تک عددی

مشاهده محصول
‎24,000 تومان

مولت پرداخت کامپوزیت مدل محدبی - Toboom

مشخصه:تک عددی

مشاهده محصول
‎24,000 تومان

استریپ بین دندانی - Tor VM

مشخصه:25 عددی

مشاهده محصول
‎130,000 تومان

دیسک پرداخت بدون مرکز تک رنگ Tor VM - 12mm

مشخصه:40 عددی

مشاهده محصول
‎370,000 تومان

اره بين دندانی Tor VM - Proxicut

مشخصه:12 عددی

مشاهده محصول
‎385,000 تومان

ماندرل دیسک مرکزدار - Tor VM

مشخصه:تک عددی

مشاهده محصول
‎210,000 تومان

سنباده بين دندانی MIR 1.0 دوطرفه - Microdont

مشخصه:تک عددی

مشاهده محصول
‎140,000 تومان

پیشنهاد ویژه