فرز الماسی مدل سوزنی توربین - Jota

مشخصه:5 عددی

مشاهده محصول
‎320,000 تومان
فرز الماسی مدل استوانه ای ته صاف توربین - Blue Diamond
  • ‎−10% تخفیف

فرز الماسی مدل استوانه ای ته صاف توربین - Blue Diamond

مشخصه:5 عددی

مشاهده محصول
‎171,000 تومان ‎190,000 تومان
  • ‎−10% تخفیف

فرز الماسی مدل شعله شمعی بلند توربین - Jota

مشخصه:5 عددی

مشاهده محصول
‎320,000 تومان

فرز کارباید روند آنگل - Jota

مشخصه:5 عددی

مشاهده محصول
‎350,000 تومان

فرز کارباید روند توربین - DiaTessin

مشخصه:تک عددی

مشاهده محصول
‎79,000 تومان
فرز الماسی مدل روند توربین - Blue Diamond
  • ‎−10% تخفیف

فرز الماسی مدل روند توربین - Blue Diamond

مشخصه:5 عددی

مشاهده محصول
‎171,000 تومان ‎190,000 تومان
  • ‎−10% تخفیف

فرز الماسی مدل استوانه ای ته گرد توربین - Jota

مشخصه:5 عددی

مشاهده محصول
‎320,000 تومان

فرز کارباید روند آنگل - DiaTessin

مشخصه:تک عددی

مشاهده محصول
‎79,000 تومان

جای فرز آلومینیومی توربین و آنگل - تکساز

مشاهده محصول
‎158,000 تومان

فرز الماسی مدل روند توربین - Dentalree

مشخصه:5 عددی

مشاهده محصول
‎275,000 تومان

فرز الماسی مدل روند توربین - Jota

مشخصه:5 عددی

مشاهده محصول
‎320,000 تومان

فرز الماسی مدل استوانه ای لبه گرد توربین - Jota

مشخصه:5 عددی

مشاهده محصول
‎320,000 تومان

فرز الماسی مدل استوانه ای سر پهن توربین - Jota

مشخصه:5 عددی

مشاهده محصول
‎320,000 تومان

فرز الماسی مدل مخروطی وارونه توربین - Jota

مشخصه:5 عددی

مشاهده محصول
‎320,000 تومان
فرز الماسی مدل سوزنی توربین - Blue Diamond
  • ‎−10% تخفیف

فرز الماسی مدل سوزنی توربین - Blue Diamond

مشخصه:5 عددی

مشاهده محصول
‎171,000 تومان ‎190,000 تومان
  • ‎−10% تخفیف

پیشنهاد ویژه