فرز الماسی مدل روند توربین - Jota

مشخصه:5 عددی

مشاهده محصول
‎320,000 تومان

فرز الماسی مدل سوزنی توربین - Jota

مشخصه:5 عددی

مشاهده محصول
‎320,000 تومان
 • ‎−30% تخفیف از 1 تا2 عدد

فرز الماسی مدل استوانه ای ته صاف توربین - Jota

مشخصه:5 عددی

مشاهده محصول
‎224,000 تومان ‎320,000 تومان
 • ‎−30% تخفیف

فرز الماسی مدل مخروطی ته گرد توربین - Jota

مشخصه:5 عددی

مشاهده محصول
‎320,000 تومان
 • ‎−30% تخفیف از 1 تا2 عدد

فرز کارباید روند آنگل - Jota

مشخصه:5 عددی

مشاهده محصول
‎245,000 تومان ‎350,000 تومان
 • ‎−30% تخفیف

فرز الماسی مدل شعله شمعی بلند توربین - Jota

مشخصه:5 عددی

مشاهده محصول
‎320,000 تومان
 • ‎−10% تخفیف

فرز کارباید روند توربین - DiaTessin

مشخصه:تک عددی

مشاهده محصول
‎71,100 تومان ‎79,000 تومان
 • ‎−10% تخفیف
فرز الماسی مدل استوانه ای ته صاف توربین - Blue Diamond
 • ‎−10% تخفیف

فرز الماسی مدل استوانه ای ته صاف توربین - Blue Diamond

مشخصه:5 عددی

مشاهده محصول
‎171,000 تومان ‎190,000 تومان
 • ‎−10% تخفیف

فرز الماسی مدل استوانه ای سر پهن توربین - Jota

مشخصه:5 عددی

مشاهده محصول
‎320,000 تومان

فرز الماسی مدل استوانه ای ته گرد توربین - Jota

مشخصه:5 عددی

مشاهده محصول
‎320,000 تومان

فرز الماسی مدل مخروطی وارونه توربین - Jota

مشخصه:5 عددی

مشاهده محصول
‎320,000 تومان
فرز الماسی مدل روند توربین - Blue Diamond
 • ‎−10% تخفیف

فرز الماسی مدل روند توربین - Blue Diamond

مشخصه:5 عددی

مشاهده محصول
‎171,000 تومان ‎190,000 تومان
 • ‎−10% تخفیف

فرز الماسی مدل استوانه ای لبه گرد توربین - Jota

مشخصه:5 عددی

مشاهده محصول
‎320,000 تومان

فرز الماسی مدل شعله شمعی پهن توربین - Jota

مشخصه:5 عددی

مشاهده محصول
‎320,000 تومان
فرز الماسی مدل مخروطی ته گرد توربین - Blue Diamond
 • ‎−10% تخفیف

فرز الماسی مدل مخروطی ته گرد توربین - Blue Diamond

مشخصه:5 عددی

مشاهده محصول
‎171,000 تومان ‎190,000 تومان
 • ‎−10% تخفیف

پیشنهاد ویژه