فرز الماسی مدل سوزنی توربین - Dia-Ital

مشخصه:5 عددی

مشاهده محصول
‎300,000 تومان

فرز الماسی مدل روند توربین - Dia-Ital

مشخصه:5 عددی

مشاهده محصول
‎300,000 تومان

فرز الماسی مدل استوانه ای ته صاف توربین - Dia-Ital

مشخصه:5 عددی

مشاهده محصول
‎300,000 تومان

فرز الماسی مدل استوانه ای سوزنی توربین - Dia-Ital

مشخصه:5 عددی

مشاهده محصول
‎300,000 تومان
فرز الماسی مدل استوانه ای ته صاف توربین - Blue Diamond
  • ‎−15% تخفیف

فرز الماسی مدل استوانه ای ته صاف توربین - Blue Diamond

مشخصه:5 عددی

مشاهده محصول
‎255,000 تومان ‎300,000 تومان
  • ‎−15%تخفیف

فرز الماسی مدل مخروطی ته صاف توربین - Dia-Ital

مشخصه:5 عددی

مشاهده محصول
‎300,000 تومان
فرز الماسی مدل روند توربین - Blue Diamond
  • ‎−15% تخفیف

فرز الماسی مدل روند توربین - Blue Diamond

مشخصه:5 عددی

مشاهده محصول
‎255,000 تومان ‎300,000 تومان
  • ‎−15%تخفیف

فرز الماسی مدل شعله شمعی بلند توربین - Jota

مشخصه:5 عددی

مشاهده محصول
‎575,000 تومان

فرز الماسی مدل مخروطی ته گرد توربین - Jota

مشخصه:5 عددی

مشاهده محصول
‎575,000 تومان

فرز الماسی مدل مخروطی سرپهن توربین - Dia-Ital

مشخصه:5 عددی

مشاهده محصول
‎300,000 تومان

فرز الماسی مدل استوانه ای سر پهن توربین - Jota

مشخصه:5 عددی

مشاهده محصول
‎575,000 تومان

فرز الماسی مدل شعله شمعی توربین - Dentalree

مشخصه:5 عددی

مشاهده محصول
‎460,000 تومان

فرز الماسی مدل استوانه ای ته گرد توربین - Jota

مشخصه:5 عددی

مشاهده محصول
‎575,000 تومان

فرز الماسی مدل سوزنی توربین - Jota

مشخصه:5 عددی

مشاهده محصول
‎575,000 تومان
فرز الماسی مدل شعله شمعی بلند توربین - Blue Diamond
  • ‎−15% تخفیف

فرز الماسی مدل شعله شمعی بلند توربین - Blue Diamond

مشخصه:5 عددی

مشاهده محصول
‎255,000 تومان ‎300,000 تومان
  • ‎−15%تخفیف

پیشنهاد ویژه