درب لوله لبه‌دار (قارچی) - پل ایده آل پارس

مشخصه:ارسال از دو روز آینده

مشاهده محصول
‎76,280 تومان

سمپلر حجم ثابت 100-1000 - پل ایده آل پارس

مشخصه:ارسال از دو روز آینده

مشاهده محصول
‎1,988,520 تومان

جعبه نگهداری لام - پل ایده آل پارس

مشخصه:ارسال از دو روز آینده

مشاهده محصول
‎160,420 تومان

ظرف جمع ‌آوری ادرار 24 ساعته - پل ایده آل پارس

مشخصه:ارسال از دو روز آینده

مشاهده محصول
‎20,990 تومان

سمپلر حجم ثابت 10-100 - پل ایده آل پارس

مشخصه:ارسال از دو روز آینده

مشاهده محصول
‎1,988,520 تومان

پیپت پاستور حباب متغیر - پل ایده آل پارس

مشخصه:ارسال از دو روز آینده

مشاهده محصول
‎704,000 تومان

لوله آزمایش ساده - پل ایده آل پارس

مشخصه:ارسال از دو روز آینده

مشاهده محصول
‎86,850 تومان

سمپلر حجم ثابت 0.5-10 - پل ایده آل پارس

مشخصه:ارسال از دو روز آینده

مشاهده محصول
‎2,684,500 تومان

لوله آزمایش CBC - پل ایده آل پارس

مشخصه:ارسال از دو روز آینده

مشاهده محصول
‎206,610 تومان

مزور پلاستیکی - پل ایده آل پارس

مشخصه:ارسال از دو روز آینده

مشاهده محصول
‎79,510 تومان

کیت تشخیص سریع آنتی ژن ویروس کرونا - ABH

مشخصه:تک تست

مشاهده محصول
‎75,000 تومان

اندوبگ - Enmind

مشاهده محصول
‎588,600 تومان

جار شستشوی پلاستیکی - پل ایده آل پارس

مشخصه:ارسال از دو روز آینده

مشاهده محصول
‎73,530 تومان

کیف حمل نمونه - پل ایده آل پارس

مشخصه:ارسال از دو روز آینده

مشاهده محصول
‎354,600 تومان

جا لوله ای ساده - پل ایده آل پارس

مشخصه:ارسال از دو روز آینده

مشاهده محصول
‎63,570 تومان

پیشنهاد ویژه