درب لوله لبه‌دار (قارچی) - پل ایده آل پارس

مشخصه:ارسال از دو روز آینده

مشاهده محصول
‎76,280 تومان

سمپلر حجم ثابت 100-1000 - پل ایده آل پارس

مشخصه:ارسال از دو روز آینده

مشاهده محصول
‎2,684,500 تومان

جعبه نگهداری لام - پل ایده آل پارس

مشخصه:ارسال از دو روز آینده

مشاهده محصول
‎85,950 تومان

ظرف جمع ‌آوری ادرار 24 ساعته - پل ایده آل پارس

مشخصه:ارسال از دو روز آینده

مشاهده محصول
‎15,550 تومان

سمپلر حجم ثابت 10-100 - پل ایده آل پارس

مشخصه:ارسال از دو روز آینده

مشاهده محصول
‎2,684,500 تومان

پیپت پاستور حباب متغیر - پل ایده آل پارس

مشخصه:ارسال از دو روز آینده

مشاهده محصول
‎704,000 تومان

لوله آزمایش ساده - پل ایده آل پارس

مشخصه:ارسال از دو روز آینده

مشاهده محصول
‎86,850 تومان

سمپلر حجم ثابت 0.5-10 - پل ایده آل پارس

مشخصه:ارسال از دو روز آینده

مشاهده محصول
‎2,684,500 تومان

نگهدارنده داخلی بیوجار - پل ایده آل پارس

مشخصه:ارسال از دو روز آینده

مشاهده محصول
‎5,800 تومان

نگهدارنده داخلی ظرف حمل نمونه پاتولوژی - پل ایده آل...

مشخصه:ارسال از دو روز آینده

مشاهده محصول
‎6,050 تومان

لوله آزمایش CBC - پل ایده آل پارس

مشخصه:ارسال از دو روز آینده

مشاهده محصول
‎100,210 تومان

مزور پلاستیکی - پل ایده آل پارس

مشخصه:ارسال از دو روز آینده

مشاهده محصول
‎37,960 تومان

کیت تشخیص سریع آنتی ژن ویروس کرونا - ABH

مشخصه:تک تست

مشاهده محصول
‎75,000 تومان

جار شستشوی پلاستیکی - پل ایده آل پارس

مشخصه:ارسال از دو روز آینده

مشاهده محصول
‎73,530 تومان

کیف حمل نمونه - پل ایده آل پارس

مشخصه:ارسال از دو روز آینده

مشاهده محصول
‎309,780 تومان

پیشنهاد ویژه