فروش ویژه

 • ‎−15% تخفیف

آرش کراون ساده - Smart Instru

مشخصه:بدون سری

مشاهده محصول
 • ‎−15%تخفیف
 • ‎−15% تخفیف

اسپاتول سمان - Smart Instru

مشخصه:ساخت پاکستان

مشاهده محصول
‎102,000 تومان ‎120,000 تومان
 • ‎−15%تخفیف
 • ‎−15% تخفیف

اسپاتول لایکرون - Smart Instru

مشخصه:ساخت پاکستان

مشاهده محصول
‎116,450 تومان ‎137,000 تومان
 • ‎−15%تخفیف
 • ‎−15% تخفیف

اسپاتول محکمه دو سر - Smart Instru

مشخصه:ساخت پاکستان

مشاهده محصول
‎93,500 تومان ‎110,000 تومان
 • ‎−15%تخفیف
 • ‎−15% تخفیف

اسکیلر مکال - Smart Instru

مشخصه:ساخت پاکستان

مشاهده محصول
‎116,450 تومان ‎137,000 تومان
 • ‎−15%تخفیف
 • ‎−15% تخفیف

الواتور ریشه - Smart Instru

مشخصه:ساخت پاکستان

مشاهده محصول
‎318,750 تومان ‎375,000 تومان
 • ‎−15%تخفیف
 • ‎−15% تخفیف

الواتور سوزنی فلوهر زاویه دار - Smart Instru

مشخصه:ساخت پاکستان

مشاهده محصول
‎344,250 تومان ‎405,000 تومان
 • ‎−15%تخفیف
 • ‎−15% تخفیف

الواتور فلوهر مستقیم - Smart Instru

مشخصه:ساخت پاکستان

مشاهده محصول
‎344,250 تومان ‎405,000 تومان
 • ‎−15%تخفیف
 • ‎−15% تخفیف

الواتور مستقیم Smart Instru - Bein

مشخصه:ساخت پاکستان

مشاهده محصول
‎318,750 تومان ‎375,000 تومان
 • ‎−15%تخفیف
 • ‎−15% تخفیف

الواتور مستقیم Smart Instru - Luxating

مشخصه:ساخت پاکستان

مشاهده محصول
‎344,250 تومان ‎405,000 تومان
 • ‎−15%تخفیف
 • ‎−15% تخفیف

الواتور پاشنه ای Smart Instru - Bein

مشخصه:ساخت پاکستان

مشاهده محصول
‎344,250 تومان ‎405,000 تومان
 • ‎−15%تخفیف
 • ‎−15% تخفیف

الواتور پرچمی Smart Instru - Cryer

مشخصه:ساخت پاکستان

مشاهده محصول
‎344,250 تومان ‎405,000 تومان
 • ‎−15%تخفیف
 • ‎−15% تخفیف

الواتور پرچمی Smart Instru - Seldin

مشخصه:ساخت پاکستان

مشاهده محصول
‎344,250 تومان ‎405,000 تومان
 • ‎−15%تخفیف

اکسکاواتر دو طرفه - Smart Instru

مشخصه:ساخت پاکستان

مشاهده محصول
‎120,000 تومان
 • ‎−14% تخفیف

باندینگ نسل هفتم Dentex - DX.BOND VII

مشخصه:5 میلی لیتری

مشاهده محصول
‎559,000 تومان ‎650,000 تومان
 • ‎−14%تخفیف

پیشنهاد ویژه