فروش ویژه

‎65,550 تومان ‎69,000 تومان
 • ‎−5% تخفیف
 • ‎−7% تخفیف
 • جدید
‎69,750 تومان ‎75,000 تومان
 • ‎−7% تخفیف

اوژنول - Master Dent

مشخصه:حجم‌های متنوع

مشاهده محصول
اپکس لوکیتور Woodpecker - Minipex
 • ‎−8.5% تخفیف
‎4,941,000 تومان ‎5,400,000 تومان
 • ‎−8.5% تخفیف
 • ‎−8.5% تخفیف
‎11,254,500 تومان ‎12,300,000 تومان
 • ‎−8.5% تخفیف
جرمگیری پیزو اولتراسونیک Woodpecker - UDS-L
 • ‎−8.5% تخفیف
‎7,832,400 تومان ‎8,560,000 تومان
 • ‎−8.5% تخفیف
‎11,102 تومان ‎12,336 تومان
 • ‎−10% تخفیف
‎11,400 تومان
‎116,034 تومان ‎140,818 تومان
 • ‎−17.6% تخفیف
‎114,982 تومان ‎133,700 تومان
 • ‎−14% تخفیف
‎161,190 تومان ‎199,000 تومان
 • ‎−19% تخفیف
‎204,120 تومان ‎252,000 تومان
 • ‎−19% تخفیف
‎86,024 تومان ‎122,892 تومان
 • ‎−30% تخفیف
‎783,750 تومان ‎825,000 تومان
 • ‎−5% تخفیف

پیشنهاد ویژه