فروش ویژه

 • ‎−10% تخفیف

آرش کراون ساده - Smart Instru

مشخصه:بدون سری

مشاهده محصول
‎351,000 تومان ‎390,000 تومان
 • ‎−10% تخفیف
 • ‎−10% تخفیف

آمالگام کریر زاویه دار - Smart Instru

مشخصه:ساخت پاکستان

مشاهده محصول
‎197,100 تومان ‎219,000 تومان
 • ‎−10% تخفیف
 • ‎−10% تخفیف

اسپاتول سمان - Smart Instru

مشخصه:ساخت پاکستان

مشاهده محصول
‎58,500 تومان ‎65,000 تومان
 • ‎−10% تخفیف
 • ‎−10% تخفیف

الواتور ریشه - Smart Instru

مشخصه:ساخت پاکستان

مشاهده محصول
‎162,000 تومان ‎180,000 تومان
 • ‎−10% تخفیف
 • ‎−10% تخفیف

الواتور سوزنی فلوهر زاویه دار - Smart Instru

مشخصه:ساخت پاکستان

مشاهده محصول
‎162,000 تومان ‎180,000 تومان
 • ‎−10% تخفیف
 • ‎−10% تخفیف

الواتور فلوهر مستقیم - Smart Instru

مشخصه:ساخت پاکستان

مشاهده محصول
‎162,000 تومان ‎180,000 تومان
 • ‎−10% تخفیف
 • ‎−10% تخفیف

الواتور مستقیم Smart Instru - Bein

مشخصه:ساخت پاکستان

مشاهده محصول
‎162,000 تومان ‎180,000 تومان
 • ‎−10% تخفیف
 • ‎−10% تخفیف

الواتور مستقیم Smart Instru - Luxating

مشخصه:ساخت پاکستان

مشاهده محصول
‎162,000 تومان ‎180,000 تومان
 • ‎−10% تخفیف
 • ‎−10% تخفیف

الواتور پاشنه ای - Smart Instru

مشخصه:ساخت پاکستان

مشاهده محصول
‎162,000 تومان ‎180,000 تومان
 • ‎−10% تخفیف
 • ‎−10% تخفیف

الواتور پاشنه ای Smart Instru - Bein

مشخصه:ساخت پاکستان

مشاهده محصول
‎162,000 تومان ‎180,000 تومان
 • ‎−10% تخفیف
 • ‎−10% تخفیف

الواتور پرچمی Smart Instru - Cryer

مشخصه:ساخت پاکستان

مشاهده محصول
‎162,000 تومان ‎180,000 تومان
 • ‎−10% تخفیف
 • ‎−10% تخفیف

الواتور پرچمی Smart Instru - Seldin

مشخصه:ساخت پاکستان

مشاهده محصول
‎162,000 تومان ‎180,000 تومان
 • ‎−10% تخفیف
 • ‎−10% تخفیف

اندومتر انگشتری - Smart Instru

مشخصه:0-3mm

مشاهده محصول
‎52,200 تومان ‎58,000 تومان
 • ‎−10% تخفیف
فروش اقساطی
 • ‎−9% تخفیف

اولتراسونیک ایریگیشن Woodpecker - Endo 1

مشخصه:ارسال از دو روز آینده

مشاهده محصول
‎8,144,500 تومان ‎8,950,000 تومان
 • ‎−9% تخفیف
اپکس لوکیتور Woodpecker - Minipex
 • ‎−9% تخفیف

اپکس لوکیتور Woodpecker - Minipex

مشخصه:

مشاهده محصول
‎5,096,000 تومان ‎5,600,000 تومان
 • ‎−9% تخفیف

پیشنهاد ویژه