الاستیک بند لاتکس - هلال T.S.H

مشخصه:100 عددی

مشاهده محصول
‎24,000 تومان

بند پرمولر بدون براکت - هلال T.S.H

مشخصه:تک عددی

مشاهده محصول
‎36,000 تومان

مولار بند MBT بدون کلیت Non-Convertible - هلال T.S.H

مشخصه:2 عددی

مشاهده محصول
‎56,000 تومان

مولار بند MBT با کلیت Non-Convertible - هلال T.S.H

مشخصه:2 عددی

مشاهده محصول
‎64,000 تومان

براکت MBT 0.022 دندان 6 - هلال T.S.H

مشخصه:تک عددی

مشاهده محصول
‎28,000 تومان

بند پرمولر با براکت 0.022 - هلال T.S.H

مشخصه:تک عددی

مشاهده محصول
‎56,000 تومان

بند و لوپ فضا نگهدارنده اطفال - هلال T.S.H

مشخصه:2 عددی

مشاهده محصول
‎300,000 تومان

بند و لوپ فنردار فضا ساز اطفال - هلال T.S.H

مشخصه:2 عددی

مشاهده محصول
‎340,000 تومان

جای پلاک ارتودنسی بزرگ - سامان دندان

مشخصه:تک عددی

مشاهده محصول
‎9,188 تومان

ست مولار بند MBT بدون کلیت Convertible - هلال T.S.H

مشخصه:4 عددی

مشاهده محصول
‎128,000 تومان

اورینگ - هلال T.S.H

مشخصه:1000 عددی

مشاهده محصول
‎125,000 تومان

ست مولار بند MBT با کلیت Convertible - هلال T.S.H

مشخصه:4 عددی

مشاهده محصول
‎144,000 تومان

لینگوال ریتینر مستقیم - هلال T.S.H

مشخصه:2 عددی

مشاهده محصول
‎120,000 تومان

کیت براکت MBT 0.022 مدل اوپال/کست - هلال T.S.H

مشخصه:20 عددی

مشاهده محصول
‎180,000 تومان

جای پلاک ارتودنسی کوچک - سامان دندان

مشخصه:تک عددی

مشاهده محصول
‎9,946 تومان

پیشنهاد ویژه