استنت فلزی  تعداد محصولات این گروه: 5


 • استنت فلزی ساخت آلمان آلیاژ کبالت کروم ضخامت استرات پایین
  معرفی و بررسی
  درخواست اطلاعات

 • استنت فلزی کرونری ساخت هند آلیاژ کبالت کروم ضخامت استرات پایین
  معرفی و بررسی
  درخواست اطلاعات

 • استنت فلزی ساخت آمریکا مناسب برای انواع آناتومی ها
  معرفی و بررسی
  درخواست اطلاعات

 • استنت کرونری فلزی ساخت سوئیس آلیاژ کبالت کروم
  معرفی و بررسی
  درخواست اطلاعات

 • استنت فلزی ساخت آلمان آلیاژ کبالت کروم مناسب برای درمان ضایعات پیچیده de-novo  و restenotic
  معرفی و بررسی
  درخواست اطلاعات