لیست محصولات بر اساس برند Golchai

خمیر پانسمان کاویزول - گلچادنت

مشخصه:40 گرمی

مشاهده محصول
‎156,875 تومان

آلژینات ایرالژین سوپر - گلچادنت

مشخصه:450 گرمی

مشاهده محصول
‎188,750 تومان

خمیر پروفیلاکسی - گلچادنت

مشخصه:150 گرمی

مشاهده محصول
‎233,750 تومان

پودر کلسیم هیدروکساید - گلچادنت

مشخصه:15 گرمی

مشاهده محصول
‎83,750 تومان

پودر زینک اکساید - گلچادنت

مشخصه:قوطی ۱۰۰ گرمی

مشاهده محصول
‎187,500 تومان

کلروفرم - گلچادنت

مشخصه:18 میلی لیتری

مشاهده محصول
‎103,020 تومان

آلژینات ایرالژین فویلی - گلچادنت

مشخصه:450 گرمی

مشاهده محصول
‎158,125 تومان

زولیران - گلچادنت

مشخصه:پودر 30 گرمی + مایع 18 میلی لیتری

مشاهده محصول
‎333,750 تومان

اوژنول - گلچادنت

مشخصه:18 میلی لیتری

مشاهده محصول
‎251,813 تومان

تمباند - گلچادنت

مشخصه:دو تیوب

مشاهده محصول
‎517,500 تومان

ماده قالبگیری دورالیت - گلچادنت

مشخصه:دو تیوب

مشاهده محصول
‎481,250 تومان

پیشنهاد ویژه