لیست محصولات بر اساس برند Genoss

کشور: کره

سال تاسیس: 2004

  

www.Genoss.com

بلوک زیرکونیا rainbow Trans نوع Genoss - Step

مشخصه:ارسال از دو روز آینده

مشاهده محصول
‎3,037,320 تومان
  • جدید

مایع کالرینگ Genoss - rainbow

مشخصه:100 میلی لیتری

مشاهده محصول
‎1,020,000 تومان

بلوک زیرکونیا rainbow Shade نوع Genoss - Step

مشخصه:ارسال از دو روز آینده

مشاهده محصول
‎3,037,320 تومان

پودر پرسلن Genoss - rainbow Porcelain Stain

مشخصه:3 گرمی

مشاهده محصول
‎456,000 تومان

بلوک زیرکونیا rainbow Trans نوع Genoss - Disk

مشخصه:ارسال از دو روز آینده

مشاهده محصول
‎2,407,920 تومان

پودر پرسلن Genoss - rainbow Porcelain Dentin

مشخصه:50 گرمی

مشاهده محصول
‎1,656,000 تومان
  • جدید

قلم براشینگ Genoss - rainbow

مشخصه:4 میلی لیتری

مشاهده محصول
‎420,000 تومان

پودر پرسلن Genoss - rainbow Porcelain Opacious Dentin

مشخصه:50 گرمی

مشاهده محصول
‎1,656,000 تومان

پودر پرسلن Genoss - rainbow Porcelain Translucent

مشخصه:50 گرمی

مشاهده محصول
‎1,656,000 تومان
  • جدید

مایع براشینگ rainbow صد میلی لیتری - Genoss

مشخصه:100 میلی لیتری

مشاهده محصول
‎1,020,000 تومان

بلوک زیرکونیا rainbow Shine نوع Genoss - Disk

مشخصه:ارسال از دو روز آینده

مشاهده محصول
‎2,647,920 تومان

پودر پرسلن Genoss - rainbow Porcelain Liner

مشخصه:50 گرمی

مشاهده محصول
‎1,656,000 تومان

پودر پرسلن Genoss - rainbow Porcelain Enamel

مشخصه:50 گرمی

مشاهده محصول
‎1,656,000 تومان

پودر پرسلن Genoss - rainbow Porcelain Margin

مشخصه:50 گرمی

مشاهده محصول
‎1,656,000 تومان

بلوک زیرکونیا rainbow Shine نوع Genoss - Step

مشخصه:ارسال از دو روز آینده

مشاهده محصول
‎3,504,600 تومان

پیشنهاد ویژه