لیست محصولات بر اساس برند TOR VM

کشور: روسیه

سال تاسیس: 1999

  

www.TorVM.ru

وج چوبی آناتومیک تک رنگ - Tor VM

مشخصه:100 عددی

مشاهده محصول
‎135,000 تومان

دیسک پرداخت مرکزدار تک رنگ - Tor VM

مشخصه:40 عددی

مشاهده محصول
‎280,000 تومان

کیت استریپ بین دندانی - Tor VM

مشخصه:75 عددی

مشاهده محصول
‎230,000 تومان

دیسک پرداخت بدون مرکز تک رنگ Tor VM - 12mm

مشخصه:40 عددی

مشاهده محصول
‎280,000 تومان

وج چوبی آناتومیک دو رنگ - Tor VM

مشخصه:100 عددی

مشاهده محصول
‎165,000 تومان

کیت روکش شفاف آناتومیک - Tor VM

مشخصه:64 عددی

مشاهده محصول
‎420,000 تومان

اره بين دندانی Tor VM - Proxicut

مشخصه:12 عددی

مشاهده محصول
‎175,000 تومان

نوار ماتریکس رولی - Tor VM

مشخصه:3 متری

مشاهده محصول
‎115,000 تومان

نوار ماتریکس سکشنال تک سایز - Tor VM

مشاهده محصول
‎655,000 تومان

نوار ماتریکس سکشنال باله دار تک سایز - Tor VM

مشاهده محصول
‎655,000 تومان

کیت کلمپ سکشنال ماتریکس - Tor VM

مشخصه:3 عددی

مشاهده محصول
‎475,000 تومان

کیت ماتریکس زین اسبی - Tor VM

مشخصه:۱۸ عددی

مشاهده محصول
‎720,000 تومان

وج چوبی آناتومیک چهار رنگ - Tor VM

مشخصه:200 عددی

مشاهده محصول
‎265,000 تومان

وج چوبی آناتومیک شش رنگ - Tor VM

مشخصه:400 عددی

مشاهده محصول
‎500,000 تومان

نوار ماتریکس عاجی کوهان دار - Tor VM

مشخصه:12 عددی

مشاهده محصول
‎210,000 تومان

پیشنهاد ویژه