لیست محصولات بر اساس برند F.F.D.M PNEUMAT - Thomas

سال تاسییس: 1946

کشور: فرانسه

فایل دستی K طول 25 - Thomas

مشخصه:6 عددی

مشاهده محصول
‎175,000 تومان

فایل دستی K طول 31 - Thomas

مشخصه:6 عددی

مشاهده محصول
‎180,250 تومان

فایل دستی H طول 25 - Thomas

مشخصه:6 عددی

مشاهده محصول
‎180,250 تومان

Finger اسپریدر - Thomas

مشخصه:6 عددی

مشاهده محصول
‎195,000 تومان

پیزو ریمر - Thomas

مشخصه:6 عددی

مشاهده محصول
‎485,000 تومان

باربروچ - Thomas

مشخصه:6 عددی

مشاهده محصول
‎175,000 تومان

گیتس دریل - Thomas

مشخصه:6 عددی

مشاهده محصول
‎485,000 تومان

فایل دستی منعطف T-Flex طول 25 - Thomas

مشخصه:6 عددی

مشاهده محصول
‎265,000 تومان

پیست کریر - Thomas

مشخصه:4 عددی

مشاهده محصول
‎275,000 تومان

پیشنهاد ویژه