فهرست کردن محصولات بر اساس تولیدکننده CJ-Optik

کشور: آلمان

   

www.cj-optik.de

بیشتر

  • فیلم آموزشی و نحوه کار با میکروسکوپ دندانپزشکی CJ-Optik - Flexion        یک سال وارانتی قطعات بدون قید و شرط     شرايط پرداخت: 120 ميليون نقد و مابقی 4 فقره چک یک ماهه حمل و نصب به سراسر ايران رايگان
    520,000,000 تومان
    ساخت آلمان