لیست محصولات بر اساس برند Pole Ideal Pars - P.I.P

کشور: ایران

   

www.medpip.com

سمپلر حجم ثابت 100-1000 - پل ایده آل پارس

مشخصه:ارسال از دو روز آینده

مشاهده محصول
‎2,684,500 تومان

درب لوله لبه‌دار (قارچی) - پل ایده آل پارس

مشخصه:ارسال از دو روز آینده

مشاهده محصول
‎76,280 تومان

سمپلر حجم ثابت 10-100 - پل ایده آل پارس

مشخصه:ارسال از دو روز آینده

مشاهده محصول
‎2,684,500 تومان

سمپلر حجم ثابت 0.5-10 - پل ایده آل پارس

مشخصه:ارسال از دو روز آینده

مشاهده محصول
‎2,684,500 تومان

جعبه نگهداری لام - پل ایده آل پارس

مشخصه:ارسال از دو روز آینده

مشاهده محصول
‎85,950 تومان

سیفتی باکس RC Plus - پل ایده آل پارس

مشاهده محصول
‎33,250 تومان

ظرف جمع ‌آوری ادرار 24 ساعته - پل ایده آل پارس

مشخصه:ارسال از دو روز آینده

مشاهده محصول
‎15,550 تومان

پیپت پاستور حباب متغیر - پل ایده آل پارس

مشخصه:ارسال از دو روز آینده

مشاهده محصول
‎704,000 تومان

مزور پلاستیکی - پل ایده آل پارس

مشخصه:ارسال از دو روز آینده

مشاهده محصول
‎37,960 تومان

لوله آزمایش ساده - پل ایده آل پارس

مشخصه:ارسال از دو روز آینده

مشاهده محصول
‎86,850 تومان

سیفتی باکس C plus - پل ایده آل پارس

مشاهده محصول
‎22,490 تومان

کیف حمل نمونه - پل ایده آل پارس

مشخصه:ارسال از دو روز آینده

مشاهده محصول
‎309,780 تومان

لوله نمونه ‌برداری قاشقک‌ دار - پل ایده آل پارس

مشخصه:ارسال از دو روز آینده

مشاهده محصول
‎1,690,000 تومان

جا لوله ای ساده - پل ایده آل پارس

مشخصه:ارسال از دو روز آینده

مشاهده محصول
‎63,570 تومان

نگهدارنده داخلی بیوجار - پل ایده آل پارس

مشخصه:ارسال از دو روز آینده

مشاهده محصول
‎5,800 تومان

پیشنهاد ویژه