لیست محصولات بر اساس برند Pole Ideal Pars - P.I.P

کشور: ایران

   

www.medpip.com

سمپلر حجم ثابت 100-1000 - پل ایده آل پارس

مشخصه:ارسال از دو روز آینده

مشاهده محصول
‎1,988,520 تومان

سمپلر حجم ثابت 10-100 - پل ایده آل پارس

مشخصه:ارسال از دو روز آینده

مشاهده محصول
‎1,988,520 تومان

درب لوله لبه‌دار (قارچی) - پل ایده آل پارس

مشخصه:ارسال از دو روز آینده

مشاهده محصول
‎76,280 تومان

سمپلر حجم ثابت 0.5-10 - پل ایده آل پارس

مشخصه:ارسال از دو روز آینده

مشاهده محصول
‎1,988,520 تومان

جعبه نگهداری لام - پل ایده آل پارس

مشخصه:ارسال از دو روز آینده

مشاهده محصول
‎118,830 تومان

سیفتی باکس پیچی Cd - پل ایده آل پارس

مشاهده محصول
‎18,880 تومان

پیپت پاستور حباب متغیر - پل ایده آل پارس

مشخصه:ارسال از دو روز آینده

مشاهده محصول
‎520,000 تومان

مزور پلاستیکی - پل ایده آل پارس

مشخصه:ارسال از دو روز آینده

مشاهده محصول
‎79,510 تومان

لوله آزمایش ساده - پل ایده آل پارس

مشخصه:ارسال از دو روز آینده

مشاهده محصول
‎128,540 تومان

ظرف جمع ‌آوری ادرار 24 ساعته - پل ایده آل پارس

مشخصه:ارسال از دو روز آینده

مشاهده محصول
‎15,550 تومان

کیف حمل نمونه - پل ایده آل پارس

مشخصه:ارسال از دو روز آینده

مشاهده محصول
‎262,670 تومان

سیفتی باکس Ra - پل ایده آل پارس

مشاهده محصول
‎73,000 تومان

لوله نمونه ‌برداری قاشقک‌ دار - پل ایده آل پارس

مشخصه:ارسال از دو روز آینده

مشاهده محصول
‎1,690,000 تومان

جا لوله ای ساده - پل ایده آل پارس

مشخصه:ارسال از دو روز آینده

مشاهده محصول
‎47,090 تومان

جار شستشوی پلاستیکی - پل ایده آل پارس

مشخصه:ارسال از دو روز آینده

مشاهده محصول
‎54,470 تومان

پیشنهاد ویژه