فهرست کردن محصولات بر اساس تولیدکننده Dentscare - FGM

کشور: برزیل

سال تاسیس: 1993

   

www.fgm.ind.br

بیشتر

 • قابل استفاده برای سه بیمار برای 18 Application قابل استفاده به دو صورت با لایت و بدون لایت هیدروژن پراکساید 35%     محتویات کیت: - یک عدد بطری حاوی 10 گرم هیدروژن پراکساید- یک عدد بطری حاوی 5 گرم تغلیظ کننده (Thickener)- یک عدد بطری حاوی 2 گرم محلول خنثی کننده پراکسید- یک عدد اسپاتول- یک عدد پلیت- یک عدد سرنگ 2 گرمی محافظ لثه (مایع رابردم)...
  نا موجود

 •           قابل استفاده برای یک بیمار برای 6 Application قابل استفاده به دو صورت با لایت و بدون لایت هیدروژن پراکساید 35%     محتویات کیت: - یک عدد بطری حاوی 4 گرم هیدروژن پراکساید- یک عدد بطری حاوی 2 گرم تغلیظ کننده (Thickener)- یک عدد بطری حاوی 2 گرم محلول خنثی کننده پراکسید- یک عدد اسپاتول- یک عدد پلیت- یک عدد سرنگ یک گرمی محافظ لثه (مایع رابردم)...
  1 نظر
  نا موجود

 •           قابل استفاده برای سه بیمار قابل استفاده به صورت بدون لایت هیدروژن پراکساید 35%     محتویات کیت: - 6 عدد سرنگ هیدروژن پراکساید هر کدام 0.84 گرم- 6 عدد سرنگ تغلیظ کننده (Thickener) هر کدام 0.36 گرم- یک عدد بطری حاوی دو گرم محلول خنثی کننده پراکسید- یک عدد سرنگ دو گرمی محافظ لثه (مایع رابردم)- 12 عدد اپلیکاتور تیپ        * ضمانت تاریخ مصرف...
  نا موجود

 • محتوی بسته: - یک عدد سرنگ خمیر پولیش 2 گرمی             * ضمانت تاریخ مصرف     
  نا موجود

 • محتویات بسته: - سه عدد سرنگ 2.5 میلی لیتری- 3 عدد تیپ        * ضمانت تاریخ مصرف    
  نا موجود