فرز کارباید روند آنگل - DiaTessin

مشخصه:تک عددی

مشاهده محصول
‎79,000 تومان

فرز کارباید روند توربین - DiaTessin

مشخصه:تک عددی

مشاهده محصول
‎79,000 تومان

فرز کارباید جراحی اندو - DiaTessin

مشخصه:تک عددی

مشاهده محصول
‎380,000 تومان

فرز کارباید استوانه ای ته صاف آنگل - Dentalree

مشخصه:10 عددی

مشاهده محصول
‎640,000 تومان

فرز کارباید شعله شمعی سر تیز 12 و 30 پره توربین -...

مشخصه:تک عددی

مشاهده محصول
‎190,000 تومان

فرز کارباید استوانه ای ته گرد 12 و 30 پره توربین -...

مشخصه:تک عددی

مشاهده محصول
‎190,000 تومان

فرز کارباید روند 12 و 30 پره توربین - DiaTessin

مشخصه:تک عددی

مشاهده محصول
‎190,000 تومان

فرز کارباید روند آنگل - Dentalree

مشخصه:10 عددی

مشاهده محصول
‎890,000 تومان

فرز کارباید مخروطی ته صاف آنگل - DiaTessin

مشخصه:تک عددی

مشاهده محصول
‎79,000 تومان

فرز کارباید روند هندپیس - DiaTessin

مشخصه:3 عددی

مشاهده محصول
‎237,000 تومان

فرز کارباید روند هندپیس - Dentalree

مشخصه:5 عددی

مشاهده محصول
‎565,000 تومان

فرز کارباید شعله شمعی پهن 12 و 30 پره توربین -...

مشخصه:تک عددی

مشاهده محصول
‎297,000 تومان

فرز کارباید روند توربین - Dentalree

مشخصه:5 عددی

مشاهده محصول
‎470,000 تومان

فرز کارباید مخروطی 12 و 30 پره توربین - DiaTessin

مشخصه:تک عددی

مشاهده محصول
‎190,000 تومان

فرز کارباید استوانه ای ته صاف توربین - DiaTessin

مشخصه:تک عددی

مشاهده محصول
‎79,000 تومان

پیشنهاد ویژه