لیست محصولات بر اساس برند Rosha Teb Kasra

پک جراحی استریل بیمار - روشا طب کسرا

مشاهده محصول
‎14,750 تومان

پیشبند بیمار نازک - روشا طب کسرا

مشخصه:۵۰ عددی

مشاهده محصول
‎11,250 تومان

گان جراح بلند - روشا طب کسرا

مشاهده محصول
‎10,625 تومان

روکش یونیت الیافی - روشا طب کسرا

مشخصه:5 عددی

مشاهده محصول
‎40,000 تومان

روکش دسته چراغ - روشا طب کسرا

مشخصه:50 عددی

مشاهده محصول
‎7,500 تومان

پیشبند اطفال نایلونی - روشا طب کسرا

مشخصه:50 عددی

مشاهده محصول
‎27,500 تومان

روکش پوآر و ساکشن 50 عددی - روشا طب کسرا

مشخصه:50 عددی

مشاهده محصول
‎5,000 تومان

روکش یونیت نیمه نایلونی - روشا طب کسرا

مشخصه:10 عددی

مشاهده محصول
‎15,000 تومان

روکش تابوره الیافی - روشا طب کسرا

مشخصه:10 عددی

مشاهده محصول
‎22,500 تومان

پیشبند الیافی بزرگسال - روشا طب کسرا

مشخصه:10 عددی

مشاهده محصول
‎40,000 تومان
  • جدید

پیشبند نایلونی ضخیم تاشده 100 عددی - روشا طب کسرا

مشخصه:50x70 سانتی متر

مشاهده محصول

پک جراحی استریل ساده - روشا طب کسرا

مشاهده محصول
‎30,000 تومان

شان ساده الیافی 70x70 - روشا طب کسرا

مشخصه:10 عددی

مشاهده محصول
‎32,500 تومان

شان پرفوره الیافی 90x90 - روشا طب کسرا

مشخصه:10 عددی

مشاهده محصول
‎42,500 تومان

حفاظ گردن جرمگیری - روشا طب کسرا

مشخصه:2 عددی

مشاهده محصول
‎15,000 تومان

پیشنهاد ویژه