لیست محصولات بر اساس برند Durr Dental

فروش اقساطی

کمپرسور Quattro مخزن ایرانی 70 لیتری - Durr Dental

مشخصه:7-8 یونیت

مشاهده محصول
‎128,440,367 تومان
فروش اقساطی

کمپرسور T-2 مخزن ایرانی 35-70 لیتری - Durr Dental

مشخصه:2-3 یونیت

مشاهده محصول
‎59,633,027 تومان

کمپرسور T-1 Low Noise مخزن ایرانی 35 لیتری - Durr...

مشخصه:1-2 یونیت

مشاهده محصول
‎44,036,697 تومان
فروش اقساطی

کمپرسور T-1 Low Noise مخزن فابریک 20 لیتری - Durr...

مشخصه:1-2 یونیت

مشاهده محصول
‎53,211,009 تومان
فروش اقساطی کمپرسور Durr Dental - Duo

کمپرسور Duo مخزن ایرانی 35-70 لیتری - Durr Dental

مشخصه:2-3 یونیت

مشاهده محصول
‎65,137,615 تومان

سیستم جدا کننده مایع و آمالگام Durr Dental - CAS 1

مشاهده محصول
‎47,706,422 تومان
فروش اقساطی

کمپرسور T-1 Tandem مخزن ایرانی 70 لیتری - Durr Dental

مشخصه:4 یونیت

مشاهده محصول
‎88,073,395 تومان
فروش اقساطی

کمپرسور T-2 Tandem مخزن ایرانی 70 لیتری - Durr Dental

مشخصه:6 یونیت

مشاهده محصول
‎119,266,055 تومان
فروش اقساطی

کمپرسور Duo Tandem مخزن ایرانی 70 لیتری - Durr Dental

مشخصه:7-8 یونیت

مشاهده محصول
‎130,275,229 تومان
فروش اقساطی

ساکشن مرکزی خیس Durr Dental - VS300

مشخصه:2-3 یونیت

مشاهده محصول
‎69,724,771 تومان
فروش اقساطی

موتور ساکشن مرکزی خیس Durr Dental - VS600

مشخصه:7~5-3 یونیت

مشاهده محصول
‎130,275,229 تومان

ساکشن مرکزی خیس Durr Dental - VS250

مشخصه:1-2 یونیت

مشاهده محصول
‎47,706,422 تومان
فروش اقساطی

موتور ساکشن مرکزی خیس Durr Dental - VS900

مشخصه:12~8-5 یونیت

مشاهده محصول
‎169,724,771 تومان
فروش اقساطی

موتور ساکشن مرکزی خیس Durr Dental - VS1200

مشخصه:15~12-6 یونیت

مشاهده محصول
‎181,651,376 تومان
فروش اقساطی
  • جدید

کمپرسور T-2 مخزن فابریک 20 لیتری - Durr Dental

مشخصه:2-3 یونیت

مشاهده محصول
‎68,807,340 تومان

پیشنهاد ویژه