الاستیک بند لاتکس - هلال T.S.H

مشخصه:100 عددی

مشاهده محصول
‎14,000 تومان

بند و لوپ فضا نگهدارنده اطفال - هلال T.S.H

مشخصه:2 عددی

مشاهده محصول
‎250,000 تومان

بند پرمولر بدون براکت - هلال T.S.H

مشخصه:تک عددی

مشاهده محصول
‎18,000 تومان

مولار بند MBT بدون کلیت Non-Convertible - هلال T.S.H

مشخصه:2 عددی

مشاهده محصول
‎31,000 تومان

بند پرمولر با براکت 0.022 - هلال T.S.H

مشخصه:تک عددی

مشاهده محصول
‎32,000 تومان

مولار بند MBT با کلیت Non-Convertible - هلال T.S.H

مشخصه:2 عددی

مشاهده محصول
‎44,000 تومان

ست مولار بند MBT با کلیت Convertible - هلال T.S.H

مشخصه:4 عددی

مشاهده محصول
‎96,000 تومان

بند و لوپ فنردار فضا ساز اطفال - هلال T.S.H

مشخصه:2 عددی

مشاهده محصول
‎280,000 تومان

محفظه نگهدارنده پلاک ارتودنسی سایز مدیوم - Cotisen

مشخصه:تک عددی

مشاهده محصول
‎11,000 تومان

محفظه نگهدارنده ریتینر ارتودنسی - سامان زر دندان

مشخصه:6 عددی

مشاهده محصول
‎48,000 تومان
  • جدید

کیت براکت MBT 0.022 مدل اوپال/کست - هلال T.S.H

مشخصه:20 عددی

مشاهده محصول
‎114,000 تومان

سیم ریورس آسیایی (اسکوئر فرم) مدل Rectangular - هلال...

مشخصه:10 عددی

مشاهده محصول
‎250,000 تومان

اورینگ - هلال T.S.H

مشخصه:1000 عددی

مشاهده محصول
‎85,000 تومان

سیم ریورس آسیایی (اسکوئر فرم) مدل Round - هلال T.S.H

مشخصه:10 عددی

مشاهده محصول
‎140,000 تومان

سیم استیل رولی - هلال T.S.H

مشخصه:10 متری

مشاهده محصول
‎180,000 تومان

پیشنهاد ویژه