وارنیش فلوراید 5% تک عددی - مروابن

مشخصه:یک عدد وارنیش سینگل دوز با حجم 0.5 میلی لیتر +...

مشاهده محصول
‎12,000 تومان

روکش موقت استیل اطفال 3S تک سایز - Acero Crowns

مشخصه:5 عددی

مشاهده محصول
‎710,000 تومان

ژل ضدحساسیت و رمینرالیزاسیون دندان - Dentonext

مشخصه:یک عدد سرنگ 2 میلی لیتری + یک عدد تیپ

مشاهده محصول
‎180,000 تومان

ژل ضدحساسیت - کبالت بایومد

مشخصه:یک عدد سرنگ 3.4 گرمی

مشاهده محصول
‎140,000 تومان

مایع ضدحساسیت Kulzer - GLUMA Desensitizer

مشخصه:5 میلی لیتر

مشاهده محصول
‎1,250,000 تومان

وارنیش کوپال - DentaFlux

مشخصه:20 میلی لیتر

مشاهده محصول
‎240,000 تومان

محلول کویتی وارنیش Biodinamica - Varnal

مشخصه:10 میلی لیتر

مشاهده محصول
‎170,000 تومان

محلول کویتی وارنیش - مروابن

مشخصه:10 میلی لیتر

مشاهده محصول
‎108,000 تومان

مایع ضدحساسیت دنتین Biodinamica - GHF

مشخصه:3 میلی لیتر

مشاهده محصول
‎1,118,000 تومان

مایع ضدحساسیت DentKist - CharmSensy

مشخصه:5 میلی لیتر

مشاهده محصول
‎820,000 تومان

وارنیش فلوراید 5% تک عددی - ADS

مشخصه:یک عدد وارنیش سینگل دوز با حجم 0.5 میلی لیتر +...

مشاهده محصول

ژل فلوراید اسیدی 1.23% Florax - نیک درمان آسیا

مشخصه:200 میلی لیتر

مشاهده محصول

مایع ضدحساسیت Glunic - نیک درمان آسیا

مشخصه:7 میلی لیتر

مشاهده محصول

وارنیش فلوراید Centrix - FluoroDose

مشخصه:تک عددی

مشاهده محصول

پیشنهاد ویژه