لیست محصولات بر اساس برند Efa Faraz Avina

فروش اقساطی

اتوکلاو 22 لیتری Sun Plus - آویکو

مشخصه:ساخت ایران

مشاهده محصول
‎82,900,000 تومان
فروش اقساطی اتوکلاو 22 لیتری Avico - Sun

اتوکلاو 22 لیتری Sun - آویکو

مشخصه:ساخت ایران

مشاهده محصول
‎80,900,000 تومان
فروش اقساطی اتوکلاو 22 لیتری Avico - Matisa

اتوکلاو 22 لیتری Matisa - آویکو

مشخصه:ساخت ایران

مشاهده محصول
‎79,900,000 تومان
فروش اقساطی

اتوکلاو 18 لیتری Matisa - آویکو

مشخصه:ساخت ایران

مشاهده محصول
‎76,900,000 تومان
فروش اقساطی اتوکلاو 18 لیتری Avico - Booster

اتوکلاو 18 لیتری Booster - آویکو

مشخصه:ساخت ایران

مشاهده محصول
‎69,900,000 تومان
فروش اقساطی اتوکلاو 23 لیتری Avico - Booster

اتوکلاو 23 لیتری Booster - آویکو

مشخصه:ساخت ایران

مشاهده محصول
‎75,900,000 تومان

دستگاه پک - آویکو

مشخصه:ساخت ایران

مشاهده محصول
‎8,500,000 تومان
فروش اقساطی اتوکلاو کلاس B 22 لیتری - آویکو

اتوکلاو 22 لیتری Cubic - آویکو

مشخصه:ساخت ایران

مشاهده محصول
‎89,900,000 تومان
فروش اقساطی اتوکلاو کلاس B کوبیک 25 لیتری - آویکو

اتوکلاو 25 لیتری Cubic - آویکو

مشخصه:ساخت ایران

مشاهده محصول
‎94,900,000 تومان
فروش اقساطی اتوکلاو کلاس B کوبیک 25 لیتری - آویکو

اتوکلاو 32 لیتری Cubic - آویکو

مشخصه:ساخت ایران

مشاهده محصول
‎119,900,000 تومان
فروش اقساطی اتوکلاو کلاس B کوبیک 36 لیتری - آویکو

اتوکلاو 36 لیتری Cubic - آویکو

مشخصه:ساخت ایران

مشاهده محصول
‎119,900,000 تومان
فروش اقساطی اتوکلاو کلاس B فلش کوبیک 25 لیتری - آویکو

اتوکلاو 25 لیتری Flash Cubic - آویکو

مشخصه:ساخت ایران

مشاهده محصول
‎174,900,000 تومان
فروش اقساطی اتوکلاو ایستاده فوق سریع فلش کوبیک 22 لیتری - آویکو

اتوکلاو فوق سریع ایستاده 22 لیتری Flash Cubic - آویکو

مشخصه:ساخت ایران

مشاهده محصول
‎248,900,000 تومان
فروش اقساطی اتوکلاو ایستاده فوق سریع فلش کوبیک 28 لیتری - آویکو

اتوکلاو فوق سریع ایستاده 28 لیتری Flash Cubic - آویکو

مشخصه:ساخت ایران

مشاهده محصول
‎258,900,000 تومان
فروش اقساطی اتوکلاو فوق سریع ایستاده فلش کوبیک 36 لیتری - آویکو

اتوکلاو فوق سریع ایستاده 36 لیتری Flash Cubic - آویکو

مشخصه:ساخت ایران

مشاهده محصول
‎278,900,000 تومان

پیشنهاد ویژه