لیست محصولات بر اساس برند Efa Faraz Avina

دستگاه پک Atrico - آویکو

مشخصه:ارسال از 7 روز کاری آینده

مشاهده محصول
‎9,000,000 تومان
فروش اقساطی

اتوکلاو رومیزی 22 لیتری Sun Plus - آویکو

مشخصه:ارسال از 30 روز کاری آینده

مشاهده محصول
‎141,900,000 تومان
فروش اقساطی اتوکلاو 22 لیتری Avico - Sun

اتوکلاو رومیزی 22 لیتری Sun - آویکو

مشخصه:ارسال از 30 روز کاری آینده

مشاهده محصول
‎139,900,000 تومان
فروش اقساطی اتوکلاو 22 لیتری Avico - Matisa

اتوکلاو رومیزی 22 لیتری Matisa - آویکو

مشخصه:ارسال از 30 روز کاری آینده

مشاهده محصول
‎139,900,000 تومان
فروش اقساطی اتوکلاو 18 لیتری Avico - Booster

اتوکلاو رومیزی 18 لیتری Booster - آویکو

مشخصه:ارسال از 30 روز کاری آینده

مشاهده محصول
‎129,900,000 تومان
فروش اقساطی اتوکلاو 23 لیتری Avico - Booster

اتوکلاو رومیزی 23 لیتری Booster - آویکو

مشخصه:ارسال از 15 روز کاری آینده

مشاهده محصول
‎135,900,000 تومان
فروش اقساطی اتوکلاو کلاس B 22 لیتری - آویکو

اتوکلاو رومیزی 22 لیتری Cubic - آویکو

مشخصه:ارسال از 30 روز کاری آینده

مشاهده محصول
‎149,900,000 تومان
فروش اقساطی اتوکلاو کلاس B کوبیک 25 لیتری - آویکو

اتوکلاو رومیزی 25 لیتری Cubic - آویکو

مشخصه:ارسال از 30 روز کاری آینده

مشاهده محصول
‎154,900,000 تومان
فروش اقساطی اتوکلاو کلاس B کوبیک 25 لیتری - آویکو

اتوکلاو رومیزی 32 لیتری Cubic - آویکو

مشخصه:ارسال از 30 روز کاری آینده

مشاهده محصول
‎180,900,000 تومان
فروش اقساطی

اتوکلاو رومیزی 18 لیتری Matisa - آویکو

مشخصه:ارسال از 30 روز کاری آینده

مشاهده محصول
‎136,900,000 تومان
فروش اقساطی

اتوکلاو رومیزی 36 لیتری Cubic - آویکو

مشخصه:ارسال از 30 روز کاری آینده

مشاهده محصول
‎180,900,000 تومان

میز اتوکلاو - آویکو

مشخصه:ارسال از 30 روز کاری آینده

مشاهده محصول
فروش اقساطی

اتوکلاو فوق سریع رومیزی 22 لیتری Flash - آویکو

مشخصه:ارسال از 30 روز کاری آینده

مشاهده محصول
فروش اقساطی

اتوکلاو فوق سریع رومیزی 22 لیتری Flash Cubic - آویکو

مشخصه:ارسال از 30 روز کاری آینده

مشاهده محصول
فروش اقساطی اتوکلاو کلاس B فلش کوبیک 25 لیتری - آویکو

اتوکلاو فوق سریع رومیزی 25 لیتری Flash Cubic - آویکو

مشخصه:ارسال از 30 روز کاری آینده

مشاهده محصول

پیشنهاد ویژه