لیست محصولات بر اساس برند Ehsan Teb Parsian

....

Ehsan Teb Parsian

شان ساده 50x50 الیافی - ETP

مشخصه:تک عددی

مشاهده محصول
‎4,200 تومان

شان پرفوره 90x80 الیافی - ETP

مشخصه:تک عددی

مشاهده محصول
‎12,500 تومان

کلاه جراح الیافی بسته 10 عددی - ETP

مشخصه:10 عددی

مشاهده محصول
‎22,500 تومان

گان بیمار ساده تک عددی آبی - ETP

مشخصه:تک عددی

مشاهده محصول
‎14,600 تومان

شان ساده 90x90 الیافی - ETP

مشخصه:تک عددی

مشاهده محصول
‎8,400 تومان

گان جراح سه ستاره غیراستریل تک عددی - ETP

مشخصه:تک عددی

مشاهده محصول
‎55,000 تومان

گان بیمار ساده تک عددی نارنجی - ETP

مشخصه:تک عددی

مشاهده محصول
‎16,300 تومان

گان بیمار ساده تک عددی سرمه ای - ETP

مشخصه:تک عددی

مشاهده محصول
‎14,600 تومان
  • -‎55,000 تومان تخفیف

روکش یونیت الیافی 5 عددی - ETP

مشخصه:5 عددی

مشاهده محصول
‎40,000 تومان ‎95,000 تومان
  • -‎55,000 تومان تخفیف

کلاه کش دار بسته 10 عددی - ETP

مشخصه:10 عددی

مشاهده محصول
‎25,000 تومان

پیشبند الیافی 20 عددی - ETP

مشخصه:20 عددی

مشاهده محصول
‎69,000 تومان

گان جراح دو ستاره استریل تک عددی - ETP

مشخصه:تک عددی

مشاهده محصول
‎39,000 تومان

پک جراحی استریل کامل آبی - ETP

مشاهده محصول
‎80,000 تومان

گان جراح دو ستاره غیراستریل تک عددی - ETP

مشخصه:تک عددی

مشاهده محصول
‎41,000 تومان

پک جراحی استریل نیمه آبی - ETP

مشاهده محصول
‎65,000 تومان

پیشنهاد ویژه