• جدید

کیت بلیچینگ مطب اوپال سنس 40% Boost تک سرنگی -...

مشخصه:تک بیمار

مشاهده محصول
‎750,000 تومان

بلیچینگ مطب اوپال سنس 45% Quick دو سرنگی - UltraDent

مشخصه:یک بیمار

مشاهده محصول
‎500,000 تومان

کیت بلیچینگ مطب SwissMediTec - Medi White 44%

مشخصه:نه بیمار - 9 میلی لیتر ژل بلیچینگ + 4.2 گرم مایع...

مشاهده محصول
‎4,900,000 تومان

بلیچینگ مطب هیدروژن پراکساید 35% Biodinamica - Claridex

مشخصه:10 میلی لیتری

مشاهده محصول
‎1,040,000 تومان

کیت کوچک بلیچینگ مطب SwissMediTec - Medi White 44%

مشخصه:چهار بیمار - 4.5 میلی لیتر ژل بلیچینگ + 4.2 گرم مایع...

مشاهده محصول
‎2,900,000 تومان

کیت بلیچینگ مطب MORVA Bleach 37% - مروابن

مشخصه:ساخت ایران

مشاهده محصول

کیت انامل میکروابریژن UltraDent - Opalustre

مشخصه:4 عددی

مشاهده محصول

کیت بلیچینگ لیزری مطب Snow+ L - نواطب

مشخصه:سه بیمار

مشاهده محصول

کیت بلیچینگ مطب Snow+ O - نواطب

مشخصه:سه بیمار

مشاهده محصول

کیت بلیچینگ نوری مطب Elexxion - Odobleach

مشخصه:تحویل سه ماهه

مشاهده محصول

کیت بلیچینگ مطب اوپال سنس 40% Boost دو سرنگی -...

مشخصه:تک بیمار

مشاهده محصول

کیت بلیچینگ مطب FGM - HP Blue 35%

مشخصه:سه بیمار

مشاهده محصول

کیت بلیچینگ مطب FGM - HP 35%

مشخصه:سه بیمار

مشاهده محصول

کیت مینی بلیچینگ مطب FGM - HP Maxx 35%

مشخصه:یک بیمار

مشاهده محصول

کیت بلیچینگ مطب FGM - HP Maxx 35%

مشخصه:سه بیمار

مشاهده محصول

پیشنهاد ویژه