‎46,250 تومان
‎370,000 تومان
‎70,000 تومان

پودر کلسیم هیدروکساید - Master Dent

مشخصه:بسته بندی و گرماژ متنوع

مشاهده محصول
‎80,000 تومان
‎44,650 تومان
‎75,000 تومان
‎79,000 تومان
‎360,000 تومان
‎71,000 تومان
‎100,000 تومان

خمیر کلسیم هیدروکساید UltraDent - UltraCal XS

مشخصه:چهار عدد سرنگ 1.2 میلی لیتری + 20 عدد تیپ G29

مشاهده محصول

خمیر کلسیم هیدروکساید Pulpdent - Multi-Cal

مشخصه:چهار عدد سرنگ 1.2 میلی لیتری + هشت عدد تیپ

مشاهده محصول

خمیر کلسیم هیدروکساید Sure Dent - Sure-Paste

مشخصه:دو عدد سرنگ 2 گرمی + 20 عدد تیپ

مشاهده محصول

خمیر کلسیم هیدروکساید DiaDent - DiaPaste

مشخصه:یک عدد سرنگ 2 گرمی + 4 عدد تیپ + یک عدد کپ

مشاهده محصول

خمیر کلسیم هیدروکساید حاوی یدوفرم DiaDent - DiaPex Plus

مشخصه:یک عدد سرنگ 2 گرمی + 4 عدد تیپ + یک عدد کپ

مشاهده محصول

پیشنهاد ویژه