لیست محصولات بر اساس برند AGM

گلاس آینومر لوتینگ - AGM

مشخصه:پودر 15 گرمی + مایع 10 میلی لیتری

مشاهده محصول
‎770,000 تومان

سمان زینک فسفات - AGM

مشخصه:پودر 32 گرمی + مایع 17 میلی لیتری

مشاهده محصول
‎450,000 تومان

مایع گلاس آینومر ترمیمی - AGM

مشخصه:15 میلی لیتری

مشاهده محصول
‎470,000 تومان

سمان پلی کربوکسیلات - AGM

مشخصه:پودر 25 گرمی + مایع 12 میلی لیتری

مشاهده محصول
‎680,000 تومان

گلاس آینومر ترمیمی - AGM

مشخصه:پودر 15 گرمی + مایع 10 میلی لیتری

مشاهده محصول
‎840,000 تومان

مایع سمان پلی کربوکسیلات - AGM

مشخصه:15 میلی لیتری

مشاهده محصول
‎370,000 تومان

سمان MTA یک گرمی - AGM

مشخصه:سه عدد پودر 0.35 گرمی + یک عدد مایع 1.5 سی سی

مشاهده محصول
‎740,000 تومان

سمان MTA دو گرمی - AGM

مشخصه:شش عدد پودر 0.35 گرمی + یک عدد مایع 1.8 سی سی

مشاهده محصول
‎1,010,000 تومان

مایع گلاس آینومر لوتینگ - AGM

مشخصه:15 میلی لیتری

مشاهده محصول
‎450,000 تومان

مایع سمان زینک فسفات - AGM

مشخصه:15 میلی لیتری

مشاهده محصول
‎190,000 تومان

پیشنهاد ویژه