لیست محصولات بر اساس برند BetaDent

ست دندان مصنوعی BetaStar - بتادنت

مشاهده محصول
‎18,000 تومان

ست دندان مصنوعی Cristal ECL - بتادنت

مشاهده محصول
‎217,000 تومان

پک تری آکریلیک (قاشقک) کلد کیور Acrosun - بتادنت

مشخصه:1000 گرم پودر + 500 میلی لیتر مایع

مشاهده محصول
‎637,000 تومان

ست دندان مصنوعی Finex - بتادنت

مشاهده محصول
‎513,000 تومان

ست دندان مصنوعی Novin VIT - بتادنت

مشاهده محصول
‎126,000 تومان

ست دندان مصنوعی Isosid Tak - بتادنت

مشاهده محصول
‎294,000 تومان

مینی پک آکریلیک رنگ دندان فوری (سلف کیور) Acrosun -...

مشخصه:180 گرم پودر + 125 میلی لیتر مایع

مشاهده محصول
‎327,000 تومان

پک آکریلیک رنگ دندان فوری (سلف کیور) Acrosun - بتادنت

مشخصه:500 گرم پودر + 250 میلی لیتر مایع

مشاهده محصول
‎714,000 تومان

پریشر پات (دیگ پخت) - بتادنت

مشاهده محصول
‎3,820,000 تومان

رگه آکریلیکی - بتادنت

مشخصه:یک گرم

مشاهده محصول
‎72,000 تومان

پک آکریلیک رنگ دندان پختنی (هیت کیور) Acrosun - بتادنت

مشخصه:1000 گرم پودر + 500 میلی لیتر مایع

مشاهده محصول

سیلر رزینی Beta RCS - بتادنت

مشخصه:8 گرم پودر + 10 گرم رزین

مشاهده محصول

ست دندان مصنوعی Novin ECL - بتادنت

مشاهده محصول
  • جدید

آکریل الگوبرداری AtraLAY - بتادنت

مشخصه:پودر 60 گرمی + مایع 60 میلی لیتری

مشاهده محصول

پیشنهاد ویژه