لیست محصولات بر اساس برند Tamin Salamat

شرکت تولیدی بازرگانی تجهیز گستر تامین سلامت در سال 1378 تأسیس شد که در حوزه تولید برخی از اقلام پرمصرف مانند نخ های جراحی، چسب های ضد حساسیت، انواع گاید وایر و انواع مش های جراحی فعالیت می کند.

نخ بخیه سیلک 3/0 با طول 75 سانتی متر - تامین سلامت

مشخصه:36 عددی

مشاهده محصول
‎453,600 تومان

نخ بخیه سیلک 4/0 با طول 75 سانتی متر - تامین سلامت

مشخصه:36 عددی

مشاهده محصول
‎453,600 تومان

نخ بخیه 3/0 ویکریل (PGA) با طول 75 سانتی متر -...

مشخصه:36 عددی

مشاهده محصول
‎576,000 تومان

نخ بخیه سیلک 5/0 با طول 75 سانتی متر - تامین سلامت

مشخصه:36 عددی

مشاهده محصول
‎453,600 تومان

نخ بخیه نایلونی 0 با طول 75 سانتی متر - تامین سلامت

مشخصه:36 عددی

مشاهده محصول
‎322,200 تومان

نخ بخیه 2/0 ویکریل (PGA) با طول 75 سانتی متر - تامین...

مشخصه:36عددی

مشاهده محصول
‎309,960 تومان

نخ بخیه 1 ویکریل (PGA) با طول 75 سانتی متر - تامین...

مشخصه:36 عددی

مشاهده محصول
‎309,960 تومان

نخ بخیه نایلونی 2/0 با طول 75 سانتی متر - تامین سلامت

مشخصه:36 عددی

مشاهده محصول
‎322,200 تومان

نخ بخیه 4/0 ویکریل (PGA) با طول 75 سانتی متر -...

مشخصه:36 عددی

مشاهده محصول
‎576,000 تومان

نخ بخیه 5/0 ویکریل (PGA) با طول 75 سانتی متر -...

مشخصه:36 عددی

مشاهده محصول
‎576,000 تومان

نخ بخیه نایلونی 5/0 با طول 75 سانتی متر - تامین سلامت

مشخصه:36 عددی

مشاهده محصول
‎432,000 تومان

نخ بخیه سیلک 2/0 با طول 75 سانتی متر - تامین سلامت

مشخصه:36 عددی

مشاهده محصول
‎172,800 تومان

نخ بخیه نایلونی 3/0 با طول 75 سانتی متر - تامین سلامت

مشخصه:36 عددی

مشاهده محصول
‎432,000 تومان

نخ بخیه 2 ویکریل (PGA) با طول 75 سانتی متر - تامین...

مشخصه:36 عددی

مشاهده محصول
‎309,960 تومان

نخ بخیه 0 ویکریل (PGA) با طول 75 سانتی متر - تامین...

مشخصه:36 عددی

مشاهده محصول
‎309,960 تومان

پیشنهاد ویژه