لیست محصولات بر اساس برند Metaltronica

کمپانی Metaltronica  در سال 1977 در ایتالیا تأسیس شد که در زمینه تجهیزات تصویربرداری از جمله ماموگرافی فعالیت می کند.

کمپانی Metaltronica  در سال 1977 در ایتالیا تأسیس شد که در زمینه تجهیزات تصویربرداری از جمله ماموگرافی فعالیت می کند.

‎3,853,211,009 تومان

پیشنهاد ویژه