یورین بگ شیر صلیبی دو لیتری - Hongda

مشخصه:تک عددی

مشاهده محصول
‎3,375 تومان

کیسه ادرار شیر صلیبی Shuangma - NovaBag

مشخصه:تک عددی

مشاهده محصول
‎10,250 تومان

کیسه ادرار شیر صلیبی آویزدار Shuangma - NovaBag

مشخصه:تک عددی

مشاهده محصول
‎12,720 تومان

سوند فولی سه راه بالن دار - MPI

مشاهده محصول

کتتر ادراری حالب - Medicoplast

مشاهده محصول

ست سوند نفروستومی - MPI

مشاهده محصول

ست استنت حالب - MPI

مشاهده محصول

پیشنهاد ویژه