لیست محصولات بر اساس برند Dentonext

 • جدید

خمیر پولیش آلومینیوم اکساید - Dentonext

مشخصه:یک عدد سرنگ 3 میلی لیتری + یک عدد تیپ

مشاهده محصول
‎100,000 تومان
 • جدید

ژل هموستات آلومینیوم کلرید 25% - Dentonext

مشخصه:5 میلی لیتری

مشاهده محصول
‎95,000 تومان
 • جدید

پرسلن اچ (ژل هیدروفلوریک اسید 9.6%) - Dentonext

مشخصه:یک عدد سرنگ 5 میلی لیتری + 2 عدد تیپ

مشاهده محصول
‎90,000 تومان
 • جدید

مایع حلال گوتا - Dentonext

مشخصه:18 میلی لیتری

مشاهده محصول
‎75,000 تومان
 • جدید

ژل اسید اچ 37% High Viscosity جامبو - Dentonext

مشخصه:یک عدد سرنگ 60 میلی لیتری + دو عدد سرنگ خالی + 2 عدد...

مشاهده محصول
‎250,000 تومان
 • پیشنهاد ویژه
 • جدید

محلول هموستات آلومینیوم کلرید 25% - Dentonext

مشخصه:18 میلی لیتری

مشاهده محصول
‎100,000 تومان
 • جدید

ژل هموستات فریک سولفات 15.5% - Dentonext

مشخصه:5 میلی لیتری

مشاهده محصول
‎100,000 تومان
 • جدید

محلول هموستات فریک سولفات 15.5% - Dentonext

مشخصه:18 میلی لیتری

مشاهده محصول
‎190,000 تومان
 • جدید

ژل اسید اچ 37% High Viscosity تک سرنگ - Dentonext

مشخصه:یک عدد سرنگ 5 میلی لیتری + 2 عدد تیپ

مشاهده محصول
‎25,000 تومان
 • جدید

ژل ضدحساسیت و رمینرالیزاسیون دندان - Dentonext

مشخصه:یک عدد سرنگ 2 میلی لیتری + یک عدد تیپ

مشاهده محصول
‎100,000 تومان
 • جدید

پرسلن اچ (ژل هیدروفلوریک اسید 5%) - Dentonext

مشخصه:یک عدد سرنگ 5 میلی لیتری + 2 عدد تیپ

مشاهده محصول
‎85,000 تومان
 • جدید

اسید اچ قطره ای 37% Dentonext - Low Viscosity

مشخصه:یک عدد بطری 10 میلی لیتری

مشاهده محصول

پیشنهاد ویژه