لیست محصولات بر اساس برند Orthometric

کمپانــی Orthometric در ســال 2005 بــا شــعار "Smile World the Helping" بــه مرکزیــت شــهر ســائوپائولو در کشــور برزیــل تاســیس شــد. ایــن شــرکت امــروزه موفــق بــه ارائــه محصــولات در حــوزه ارتودنســی شــده اســت و این محصولات را به دندانپزشکان در بیش از 50 کشور جهان ارائه می دهد.

‎−5% جدید
ویژگی:

20 عدد براکت به همراه یک جفت آرچ وایر + 4 عدد باکال تیوب رایگان

‎420,000 تومان ‎399,000 تومان
‎−5% جدید
ویژگی:

20 عدد براکت به همراه یک جفت آرچ وایر + 4 عدد باکال تیوب رایگان

‎420,000 تومان ‎399,000 تومان
‎−5%
‎135,000 تومان ‎128,250 تومان
‎−5%
‎260,000 تومان ‎247,000 تومان
‎−5%
ویژگی:

1012 عددی

‎135,000 تومان ‎128,250 تومان
‎−5% جدید
ویژگی:

20 عددی (8 عدد Roth .018 و 12 عدد Roth .022)

‎648,652 تومان ‎616,219 تومان
‎99,460 تومان ‎94,487 تومان
‎648,652 تومان ‎616,219 تومان
‎500,000 تومان ‎475,000 تومان
‎97,300 تومان ‎92,435 تومان
‎−5% جدید
‎2,300,000 تومان ‎2,185,000 تومان
جدید
‎349,000 تومان
‎120,000 تومان ‎114,000 تومان

پیشنهاد ویژه