لیست محصولات بر اساس برند Iman Shafa Gostar

پیشبند بیمار نازک (200 گرمی) - ایمان شفا گستر

مشخصه:50 عددی

مشاهده محصول
‎12,360 تومان

پک جراحی استریل بیمار 50 گرمی - ایمان شفا گستر

مشاهده محصول
‎19,556 تومان

پک جراحی استریل ساده 38 گرمی - ایمان شفا گستر

مشاهده محصول
‎41,875 تومان

گان بیمار الیافی تک عددی - ایمان شفا گستر

مشخصه:تک عددی

مشاهده محصول
‎13,000 تومان

گان جراح الیافی 38 گرمی - ایمان شفا گستر

مشخصه:تک عددی

مشاهده محصول
‎14,250 تومان

گان جراح الیافی 30 گرمی - ایمان شفا گستر

مشخصه:تک عددی

مشاهده محصول
‎12,750 تومان

رول کف سینی - اصفهان مقدم

مشخصه:پرفراژ 30 سانتی متر - طول 20 متر

مشاهده محصول
‎36,377 تومان

پک جراحی استریل ساده 50 گرمی - ایمان شفا گستر

مشاهده محصول
‎42,500 تومان

پک جراحی استریل نیمه 38 گرمی - ایمان شفا گستر

مشاهده محصول
‎41,250 تومان

پک جراحی استریل کامل 38 گرمی - ایمان شفا گستر

مشاهده محصول
‎51,250 تومان

پک جراحی استریل نیمه 50 گرمی - ایمان شفا گستر

مشاهده محصول
‎43,750 تومان

کاور کفش نایلونی کوتاه - ایمان شفا گستر

مشخصه:200 عددی

مشاهده محصول
‎67,500 تومان

زیر سری پاکتی یکبار مصرف - ایمان شفا گستر

مشخصه:50 عددی

مشاهده محصول
‎11,875 تومان

دستکش نایلونی - لایت

مشخصه:100 عددی

مشاهده محصول
‎9,750 تومان

پک جراحی استریل کامل 50 گرمی - ایمان شفا گستر

مشاهده محصول
‎56,250 تومان

پیشنهاد ویژه