جستجو سریع در برندها

 • فیلتر بر اساس برند :

فیلتر بر اساس برند

حذف این فیلتر

فیلتر بر اساس کشور سازنده

فهرست کردن محصولات بر اساس تولیدکننده Delma

نام شرکت: Delma Medical Instrument (Guangzhou) Co., Ltd

سال تاسیس: ۲۰۰۹-۲۰۱۰

کشور: چین

    

www.Delma-gz.com

بیشتر

 •      مدل:‌ ناخونکینوع اتصال :E-typeآبرسانی: آب از خارج                 6 ماه گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش آبادیس طب امروز                                                      قیمت با احتساب 9% ارزش افزوده می باشد.
  959,200 تومان
  موجود

 •      مدل: پوش باتنمخصوص فایل های دستی سرعت: حداکثر 4000 دور در دقیقه                6 ماه گارانتی و خدمات پس از فروش آبادیس طب امروز                                                        قیمت با احتساب 9% ارزش افزوده می باشد.
  850,200 تومان
  موجود

 •      مدل:‌ ناخونکینوع اتصال :E-typeآبرسانی: آب از خارج                 6 ماه گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش آبادیس طب امروز                                                      قیمت با احتساب 9% ارزش افزوده می باشد.
  959,200 تومان
  موجود

 •      مدل:‌ ناخونکینوع اتصال :E-typeآبرسانی: آب از خارج                 6 ماه گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش آبادیس طب امروز                                                      قیمت با احتساب 9% ارزش افزوده می باشد.
  959,200 تومان
  موجود

 •      مدل:‌ ناخونکی نوع اتصال :E-typeآبرسانی: آب از خارج                6 ماه گارانتی و خدمات پس از فروش آبادیس طب امروز                                                      قیمت با احتساب 9% ارزش افزوده می باشد.
  299,750 تومان
  موجود

 •      مدل:‌ پوش باتن نوع اتصال :E-typeآبرسانی: آب از خارج                6 ماه گارانتی و خدمات پس از فروش آبادیس طب امروز                                                        قیمت با احتساب 9% ارزش افزوده می باشد.
  386,950 تومان
  موجود

 •      مدل:‌ پوش باتننوع اتصال :E-typeآبرسانی: آب از خارج                 6 ماه گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش آبادیس طب امروز                                                      قیمت با احتساب 9% ارزش افزوده می باشد.
  1,002,800 تومان
  نا موجود
  ثبت سفارش
  خرید‌ آنلاین

 •                            ایرموتور 1:1 با سرعت کمنوع: دو سوراخآبرسانی: آب از خارج                             6 ماه گارانتی و خدمات پس از فروش آبادیس طب امروز           قیمت با احتساب 9% ارزش افزوده می باشد.
  321,550 تومان
  نا موجود
  ثبت سفارش
  خرید‌ آنلاین

 •      ایرموتور 1:1 با سرعت کمنوع: چهار سوراخآبرسانی: آب از خارج           6 ماه گارانتی و خدمات پس از فروش آبادیس طب امروز     قیمت با احتساب 9% ارزش افزوده می باشد.
  332,450 تومان
  موجود

 •      فرزگیر: آچاریاتصال: دو سوراخسرعت: حداکثر 350 هزار دور در دقیقه                6 ماه گارانتی و خدمات پس از فروش آبادیس طب امروز                                                        قیمت با احتساب 9% ارزش افزوده می باشد.
  288,850 تومان
  موجود

 •      فرزگیر: پوش باتناتصال: چهار سوراخسرعت: حداکثر 350 هزار دور در دقیقه                6 ماه گارانتی و خدمات پس از فروش آبادیس طب امروز                                                        قیمت با احتساب 9% ارزش افزوده می باشد.
  277,950 تومان
  موجود

 •      فرزگیر: پوش باتناتصال: دو سوراخسرعت: حداکثر 350 هزار دور در دقیقه                6 ماه گارانتی و خدمات پس از فروش آبادیس طب امروز                                                        قیمت با احتساب 9% ارزش افزوده می باشد.
  321,550 تومان
  1 نظر
  نا موجود
  ثبت سفارش
  خرید‌ آنلاین

 •      فرزگیر: پوش باتناتصال: دو سوراخسرعت: حداکثر 320 هزار دور در دقیقه                6 ماه گارانتی و خدمات پس از فروش آبادیس طب امروز                                                        قیمت با احتساب 9% ارزش افزوده می باشد.
  332,450 تومان
  نا موجود
  ثبت سفارش
  خرید‌ آنلاین

 •      فرزگیر: پوش باتناتصال: چهار سوراخسرعت: حداکثر 350 هزار دور در دقیقه                6 ماه گارانتی و خدمات پس از فروش آبادیس طب امروز                                                        قیمت با احتساب 9% ارزش افزوده می باشد.
  299,750 تومان
  1 نظر
  نا موجود
  ثبت سفارش
  خرید‌ آنلاین

 •      فرزگیر: پوش باتناتصال: چهار سوراخسرعت: حداکثر 320 هزار دور در دقیقه                6 ماه گارانتی و خدمات پس از فروش آبادیس طب امروز                                                        قیمت با احتساب 9% ارزش افزوده می باشد.
  343,350 تومان
  نا موجود
  ثبت سفارش
  خرید‌ آنلاین

 •      فرزگیر: پوش باتناتصال: دو سوراخسرعت: حداکثر 300 هزار دور در دقیقه                6 ماه گارانتی و خدمات پس از فروش آبادیس طب امروز                                                        قیمت با احتساب 9% ارزش افزوده می باشد.
  332,450 تومان
  موجود

 •      6 ماه گارانتی و خدمات پس از فروش آبادیس طب امروز         قیمت با احتساب 9% ارزش افزوده می باشد.
  1,362,500 تومان
  نا موجود
  ثبت سفارش
  خرید‌ آنلاین

 •         مدل: با سیملامپ: LEDطول موج: 470 و 450 نانومتر                         6 ماه گارانتی و خدمات پس از فروش آبادیس طب امروز                                                             قیمت با احتساب 9% ارزش افزوده می باشد.
  376,050 تومان
  نا موجود
  ثبت سفارش
  خرید‌ آنلاین

 •           مدل: بی سیملامپ: LEDطول موج: 470 و 450 نانومتر                           6 ماه گارانتی و خدمات پس از فروش آبادیس طب امروز                                                           قیمت با احتساب 9% ارزش افزوده می باشد.
  430,550 تومان
  نا موجود
  ثبت سفارش
  خرید‌ آنلاین

 •      نسبت: 1:1آبرسانی: آب از خارجسرعت: حداکثر 25000 دور در دقیقه        قیمت با احتساب 9% ارزش افزوده می باشد.
  310,650 تومان
  نا موجود
  ثبت سفارش
  خرید‌ آنلاین