فهرست کردن محصولات بر اساس تولیدکننده Delma

نام شرکت: Delma Medical Instrument (Guangzhou) Co., Ltd

سال تاسیس: ۲۰۰۹-۲۰۱۰

کشور: چین

    

www.Delma-gz.com

بیشتر

 •      مدل: پوش باتنمخصوص فایل های دستی سرعت: حداکثر 4000 دور در دقیقه                6 ماه گارانتی و خدمات پس از فروش آبادیس طب امروز                                                     
  880,000 تومان
  نا موجود
  ثبت سفارش
  خرید‌ آنلاین

 •      مدل:‌ ناخونکی نوع اتصال :E-typeآبرسانی: آب از خارج                6 ماه گارانتی و خدمات پس از فروش آبادیس طب امروز                                                     
  275,000 تومان
  نا موجود
  ثبت سفارش
  خرید‌ آنلاین

 •      مدل:‌ پوش باتن نوع اتصال :E-typeآبرسانی: آب از خارج                6 ماه گارانتی و خدمات پس از فروش آبادیس طب امروز                                                     
  355,000 تومان
  نا موجود
  ثبت سفارش
  خرید‌ آنلاین

 •      مدل:‌ پوش باتننوع اتصال :E-typeآبرسانی: آب از خارج                 6 ماه گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش آبادیس طب امروز                                                     
  920,000 تومان
  نا موجود
  ثبت سفارش
  خرید‌ آنلاین

 •                            ایرموتور 1:1 با سرعت کمنوع: دو سوراخآبرسانی: آب از خارج                             6 ماه گارانتی و خدمات پس از فروش آبادیس طب امروز        
  295,000 تومان
  نا موجود
  ثبت سفارش
  خرید‌ آنلاین

 •      ایرموتور 1:1 با سرعت کمنوع: چهار سوراخآبرسانی: آب از خارج           6 ماه گارانتی و خدمات پس از فروش آبادیس طب امروز
  305,000 تومان
  نا موجود
  ثبت سفارش
  خرید‌ آنلاین

 •      فرزگیر: آچاریاتصال: دو سوراخسرعت: حداکثر 350 هزار دور در دقیقه                6 ماه گارانتی و خدمات پس از فروش آبادیس طب امروز                                                     
  255,000 تومان
  نا موجود
  ثبت سفارش
  خرید‌ آنلاین

 •      فرزگیر: پوش باتناتصال: دو سوراخسرعت: حداکثر 350 هزار دور در دقیقه                6 ماه گارانتی و خدمات پس از فروش آبادیس طب امروز                                                     
  265,000 تومان
  1 نظر
  نا موجود
  ثبت سفارش
  خرید‌ آنلاین

 •      فرزگیر: پوش باتناتصال: دو سوراخسرعت: حداکثر 320 هزار دور در دقیقه                6 ماه گارانتی و خدمات پس از فروش آبادیس طب امروز                                                     
  305,000 تومان
  نا موجود
  ثبت سفارش
  خرید‌ آنلاین

 •      فرزگیر: پوش باتناتصال: چهار سوراخسرعت: حداکثر 350 هزار دور در دقیقه                6 ماه گارانتی و خدمات پس از فروش آبادیس طب امروز                                                     
  275,000 تومان
  1 نظر
  نا موجود
  ثبت سفارش
  خرید‌ آنلاین

 •      6 ماه گارانتی و خدمات پس از فروش آبادیس طب امروز        
  1,250,000 تومان
  موجود
  ثبت سفارش

 •         مدل: با سیملامپ: LEDطول موج: 470 و 450 نانومتر                         6 ماه گارانتی و خدمات پس از فروش آبادیس طب امروز                                                          
  345,000 تومان
  موجود
  ثبت سفارش

 •           مدل: بی سیملامپ: LEDطول موج: 470 و 450 نانومتر                           6 ماه گارانتی و خدمات پس از فروش آبادیس طب امروز                                                          
  395,000 تومان
  موجود
  ثبت سفارش